۰۰:۰۰ ۱۶۴۵
چچ
آشنایی با فناوری سنجش از دور برای مقطع تحصیلی متوسطه

آشنایی با فناوری سنجش از دور برای مقطع تحصیلی متوسطه

آشنایی با فناوری سنجش از دور برای مقطع تحصیلی متوسطه

لوگوی <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> <strong class='sis-keyword'>مقطع متوسطه</strong> در پرتال <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> <strong class='sis-keyword'>سازمان فضایی ایران</strong>

سرفصل های آموزش سنجش از دور در مقطع تحصیلی متوسطه موارد زیر را شامل می گردد.

 1. تفاوت رشته هوا و فضا با رشته سنجش از دور
 2. آشنایی با داده و اطلاعات
 1. روشهای اخذ داده از سطح زمین و فضا
 1. انواع روش های سنجش از دور
 1. معرفی برخی ماهواره های سنجش از دور
 1. ​مخاطرات طبیعی و انواع آن
 1. کاربرد فناوری سنجش از دور در پایش پدیده های زیست محیطی و مخاطرات طبیعی
 1. تعیین موقعیت مکانی
 1. استفاده از پهپاد ها و ابزارهای بدون سرنشین جهت تصویربرداری از زمین
 1. معرفی ویژگی های جغرافیایی استان های کشور با استفاده از فناوری سنجش از دور
 1. سنجش از دور و پیش بینی آب و هوا
 2. مطالعات زمین شناسی با ماهواره ها
 3. کاربرد سنجش از دور در کشاورزی
 4. ماهواره های مکعبی یا تاسواره ها (CubeSat)
 5. ایستگاه فضایی بین المللی (International Space Station)
 6. معرفی جنگل و نقش فناوری سنجش از دور در مدیریت آن
 7. ژئوتوریسم ایران از فضا
 1. ژئومورفولوژی سواحل شمالی دریای عمان از فضا
 2. ژئومورفولوژی سواحل شمالی ایران از فضا
 3. استفاده از سنجش از دور در مکانیابی احداث مراکز خدمات درمانی
 4. برنامه ریزی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات