۰۰:۰۰ ۱۷۱۹
چچ
آشنایی با فناوری سنجش از دور برای مقطع تحصیلی ابتدایی

آشنایی با فناوری سنجش از دور برای مقطع تحصیلی ابتدایی

آشنایی با فناوری سنجش از دور برای مقطع تحصیلی ابتدایی

لوگوی  <strong class='sis-keyword'>مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع ابتدایی در پرتال  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> سازمان فضایی ایران

سرفصل های آموزش سنجش از دور در مقطع تحصیلی ابتدایی موارد زیر را شامل می گردد.


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات