۰۰:۰۰ ۴۹۹۸
چچ
مدرسه سنجش از دور

مدرسه سنجش از دور

فعالیت‌های فضایی یکی از هیجان انگیزترین شاخه‌های علوم بشری است. بسیاری از این فعالیت ‌ها باعث برانگیخته شدن حس کنجکاوی و رشد انسان خواهد شد. ترویج این علوم نه تنها باعث گسترش خلاقیت و ارتقای سطح دانش نسل جوان می‌شود، بلکه با مشارکت بیشتر، امکان گذر از گلوگاه‌ های صنعتی نیز با سهولت بیشتری ممکن خواهد بود. اما چالش‌های اساسی در این زمینه، ترویج علوم فضایی به زبان ساده و انتخاب درست محیط و شیوه آموزش است.

فعالیت‌های فضایی یکی از هیجان انگیزترین شاخه‌های علوم بشری است. بسیاری از این فعالیت ‌ها باعث برانگیخته شدن حس کنجکاوی و رشد انسان خواهد شد. ترویج این علوم نه تنها باعث گسترش خلاقیت و ارتقای سطح دانش نسل جوان می‌شود، بلکه با مشارکت بیشتر، امکان گذر از گلوگاه‌ های صنعتی نیز با سهولت بیشتری ممکن خواهد بود. اما چالش‌های اساسی در این زمینه، ترویج علوم فضایی به زبان ساده و انتخاب درست محیط و شیوه آموزش است.
مدرسه سنجش از دور در چهار مقطع مختلف در پرتال سنجش از دور
آموزش فناوری سنجش از دور که قدمت آن به بیش از چند دهه نمی رسد از این قاعده مستثنی نیست. این آموزش به ویژه برای کودکان و نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا، سازمان فضایی ایران در راستای تحقق برنامه های فوق، فعالیت های آموزشی/ترویجی خود را در حوزه فضا و به ویژه فناوری سنجش از دور از ابتدا در قالب برگزاری همایشها، کارگاه های آموزشی، مسابقات نقاشی و قصه‌نویسی برای رده‌های سنی مختلف در مناسبت های هفته جهانی فضا و روز فناوری فضایی آغاز نموده است. از آنجائیکه مدت زمان برگزاری کلاس های آموزشی در مناسبت های مذکور، بسیار محدود بوده و فرهنگ سازی در این حوزه نیازمند آموزش مستمر و جدی است، لذا سازمان بر آن شد تا با راه اندازی مدرسه سنجش از دور و ارائه مطالب آموزشی در این حوزه، گام بزرگی را در راستای ترویج و ارتقای سطح فرهنگی و علمی جامعه هدف بردارد. راه اندازی مدرسه سنجش از دور در چهار مقطع مختلف زیر انجام شده است.
لوگوی  <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>مدرسه سنجش از دور</strong> مقطع ابتدایی</strong> در پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران لوگوی  <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>مدرسه سنجش از دور</strong> مقطع متوسطه</strong> در پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران لوگوی  <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>مدرسه سنجش از دور</strong> مقطع دانشجویان</strong> در پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران لوگوی  <strong class='sis-keyword'>مدرسه سنجش از دور</strong> مقطع مدیران در پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران
ابتدایی متوسطه دانشجویان مدیران

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات