۰۰:۰۰ ۹۰۷
چچ
ماهواره های سری Landsat

ماهواره های سری Landsat

نخستین سری از ماهواره ی تصویربردار زمین که همچنین به ماهواره های مشاهدات زمینی نیز معروفند توسط ناسا در سال 1972 با نام لندست و با هدف ارزیابی منابع زمین، به فضا پرتاپ شد. این ماهواره ها بعدها به ماهواره های سنجش از دور (Remote Sensing) معروف گشتند.

در این قسمت با عناوین زیر آشنا می شوید :

ماهواره های تصویر بردار زمین (شروع عصر سنجش از دور)
لندست : جهشی در پایش ماهواره ای سطح زمین


ماهواره های تصویر بردار زمین (شروع عصر سنجش از دور)
نخستین سری از ماهواره ی تصویربردار زمین که همچنین به ماهواره های مشاهدات زمینی نیز معروفند توسط ناسا در سال 1972 با نام لندست و با هدف ارزیابی منابع زمین، به فضا پرتاپ شد. این ماهواره ها بعدها به ماهواره های سنجش از دور (Remote Sensing) معروف گشتند.


لندست : جهشی در پایش ماهواره ای سطح زمین

از 1972، سری ماهواره های لندست که پروژه ای مشترک بین سازمان هوانوردی و سازمان زمین شناسی ایالات متحده بود، به شکل پیوسته در حال اخذ تصاویر فضا-مبنا از سطح زمین به منظور کمک به مدیران و سیاست گذاران در حوزه ی منابع زمینی و افزایش توانایی آنان در زمینه های تصمیم گیری در حوزه های محیط زیستی و منابع طبیعی می باشد. در 23 ژوئیه 1972 ماهواره ی فناوری منابع زمینی (Earth Resources Technology Satellite) پرتاب شد. بعدا در سال 1975 این نام به Landsat تغییر یافت. شکل (1)، نمونه ای از تصویر ماهواره ی لندست را از منطقه ی سانتاباربارای کالیفرنیا در 4 اکتبر 1972 نشان می دهد. این تصویر از ارتفاع 914 کیلومتری سطح زمین اخذ شده است.
تصویر ماهواره ی لندست را از منطقه ی سانتاباربارای کالیفرنیا، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
شکل(1) - تصویر ماهواره ی لندست را از منطقه ی سانتاباربارای کالیفرنیا در 4 اکتبر 1972
شکل (2)، ‌چهار صحنه از کوهستان راکی در وایومینگ را نشان می دهد که توسط ماهواره لندست اخذ شده است و مقدار تغییرات پوشش برف را از فصل زمستان تا فصل تابستان نشان می دهد. هیدرولوژیست ها برای اولین بار با استفاده از این تصاویر ماهواره ای، توانستند میزان رواناب خروجی از حوزه ی آبریز این منطقه را محاسبه نموده و میزان آب در دسترس برای آبیاری و مصارف شرب را مشخص نمایند.
تصویر کوهستان راکی اخذ شده توسط ماهواره لندست، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
شکل (2) - ‌چهار صحنه از کوهستان راکی در وایومینگ را نشان می دهد که توسط ماهواره لندست اخذ شده است و مقدار تغییرات پوشش برف را از فصل زمستان تا فصل تابستان نشان می دهد.

شکل (3)‌ اولین عکس نقشه ی تهیه شده توسط تصاویر ماهواره ی لندست 1 را نشان می دهد که حاصل موزاییک ده ها تصویر ماهواره ی لندست می باشد.

 ‌اولین عکس نقشه ی تهیه شده توسط تصاویر ماهواره ی Landsat 1، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
شکل (3)- ‌اولین عکس نقشه ی تهیه شده توسط تصاویر ماهواره ی Landsat 1

در جدول (1)،‌اطلاعات مربوط به پرتاب و مدت زمان ماموریت سری ماهواره های لندست از ابتدا تا کنون نشان داده شده است.

سری ماهواره تاریخ پرتاب پایان ماموریت مدت زمان ماموریت
لندست 1 23 ژوئیه 1972 6 ژوئیه 1978 5 سال و 6 ماه و 14 روز
لندست 2 22 ژانویه 1975 25 فوریه 1982 7 سال و سک ماه و 3 روز
لندست 3 5 مارچ 1978 31 مارچ 1983 5 سال 26 روز
لندست 4 12 ژوئیه 1982 14 دسامبر 1993 11 سال و 4 ماه و 28 روز
لندست 5 1 مارچ 1984 5 ژوئن 2013 29 سال و 3 ماه و 4 روز
لندست 6 5 اکتبر 1993 5 اکتبر 1993 صفر روز
لندست 7 15 آوریل 1999 همچنان فعال بیش از 30 سال
لندست 8 11 فوریه 2013 همچنان فعال بیش از 6 سال
لندست 9 دسامبر 2020 هنوز پرتاب نشده هنوز پرتاب نشده
جدول (1) - اطلاعات زمان پرتاب و مدت زمان ماموریت سری ماهواره های لندست 1 تا 9
سری ماهواره لندست 1 تا 5 از یک اسکنر چند طیفی (MSS) استفاده می نمودند. لندست 4 و 5 علاوه بر MSS، از یک ابزاری به نام نقشه بردار موضوع (TM) نیز استفاده می نمودند. محققین، باندهای این سنجنده را به شکل مناسبی برای آنالیز پوشش گیاهی تنظیم کردند. آنها سپس یک باند مکمل در طول موج مادون قرمز میانی را که برای زمین شناسی با ارزش بود، اضافه کردند. پرتاب لندست 6 در اکتبر 1993 با شکست مواجه شد. لندست 7 از اسکنر نقشه بردار موضوعی بهبود یافته ای با نام (ETM+) شامل یک باند پانکروماتیک با تفکیک 15 متر استفاده می نماید. لندست 8 از دو ابزار تصویر بردار زمین عملیاتی (OLI) برای باندهای اپتیکی و سنجنده ی مادون قرمز حرارتی (TIRS) برای باندهای حرارتی بهره می برد. محدوده ی باند ها و قدرت تفکیک مکانی هر یک از لندست ها در جداول (2) تا (4)‌ نشان داده شده است.
جدول (2) – مشخصات باندها و قدرت تفکیک مکانی سنجنده های ماهواره های لندست 1 تا 5.
مشخصات باندها و قدرت تفکیک مکانی سنجنده های ماهواره های لندست 1 تا3، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران

جدول (3) – مشخصات باندها و قدرت تفکیک مکانی سنجنده های ماهواره های لندست 4 تا 5.
مشخصات باندها و قدرت تفکیک مکانی سنجنده های ماهواره های لندست 4 تا 5، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
جدول (4) – مشخصات باندها و قدرت تفکیک مکانی سنجنده های ماهواره ی لندست 8.
مشخصات باندها و قدرت تفکیک مکانی سنجنده های ماهواره های لندست 8، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
لندست زمینه و انگیزه ی راه اندازی برنامه های ملی را در سرتاسر جهان برای توسعه ی تخصص سنجش از دور منابع زمینی و کاربردها فراهم نمود. تصاویر لندست شهر تهران مربوط به سال های 1985 و 2009 در شکل های (4) و (5) نشان داده شده است.
تصویر ماهواره ی لندست، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
شکل (4)- تصویر ماهواره ی لندست (2 آگوست 1985) منبع:

تصویر ماهواره ی لندست، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
شکل (5)- تصویر ماهواره ی لندست (19 ژوئیه 2009)‌ منبع:


نقشه ی کاربری اراضی استان گلستان با استفاده از تصاویر لندست 7 و 8،مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
شکل (6) - نقشه ی کاربری اراضی استان گلستان با استفاده از تصاویر لندست 7 و 8، سنجنده ی ETM+ (1392)‌

منبع:

DETECTION OF LAND USE CHANGES IN NORTHEASTERN IRAN BY LANDSAT SATELLITE DATA VARAMESH, S.1 – HOSSEINI, S. M. 1* – RAHIMZADEGAN, M.2

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات