۰۰:۰۰ ۲۶۱
چچ
تاریخچه، نقش و اهمیت تصویربرداری ماهواره ای (سنجش از دور)

تاریخچه، نقش و اهمیت تصویربرداری ماهواره ای ( سنجش از دور)

در فصل قبل چند نمونه از کاربردهای تصویربرداری هوایی در مدیریت محیطی را مشاهده نمودیم. مثال های ارائه شده همگی نشان دهنده سعی و تلاش بشر در اخذ تصویر از فراز یک منطقه را نشان می داد. دیدیم که با پیدایش عکسبرداری هوایی این موضوع جنبه ی جدی تری پیدا نمود. اما روش تصویربرداری از طریق هواپیما هزینه بر و زمان بر بوده و امکان برنامه ریزی پروازی در هر شرایط آب و هوایی فراهم نمی باشد. اما با گذشت زمان و پیدایش فناوری فضایی، انقلابی عظیم در تصویربرداری هوایی بوجود آمد. این انقلاب مدیون پیدایش ماهواره های مشاهدات زمینی (Earth Observation Satellites) با ویژگی هایی از قبیل توانایی تصویربرداری دائمی و دوره ای از یک منطقه و اخذ داده ها در سطح یک منطقه ی وسیع و قابلیت بررسی و پایش دقیق تر پدیده های سطح زمین بود. در ادامه به معرفی اولین سری از ماهواره های مشاهده زمینی خواهیم پرداخت.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات