۰۰:۰۰ ۱۴۰۲
چچ

درخواست تصاویر ماهواره ای از بستر DSSP

مطابق این دستورالعمل، کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها اعم از دولتی، غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور، شبانه، علمی کاربردی، دانشکده مستقل، پژوهشکده و کلیه موسسات و مراکز پژوهشی، مشمول دریافت رایگان داده ها و تصاویر ماهواره ای روی بستر DSSP هستند. دانشجویان متقاضی می بایست مراحل مختلف ذیل را به منظور دریافت تصاویر داده های ماهواره ای طی نموده و در انتها بازخورد حاصل از نتایج بدست آمده از داده های مورد استفاده را برای سازمان ارسال نمایند.

سازمان فضایی ایران به منظور توانمند سازی جامعه علمی و دانشگاهی کشور در امر تحقیقات و فعالیت های علمی مربوط با حوزه فضا، اقدام به ایجاد تفاهم نامه ای با سازمان همکاری های مشترک فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) نموده است. مطابق با این تفاهم نامه، کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها اعم از دولتی، غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور، شبانه، علمی کاربردی، دانشکده مستقل، پژوهشکده و کلیه موسسات و مراکز پژوهشی، مشمول دریافت داده ها و تصاویر ماهواره ای رایگان روی بستر DSSP هستند. دانشجویان متقاضی می بایست مراحل مختلف ذیل را به منظور دریافت تصاویر داده های ماهواره ای طی نموده و در انتها بازخورد حاصل از نتایج بدست آمده از داده های مورد استفاده را برای سازمان ارسال نمایند.
مراحل دریافت رایگان تصویر ماهواره ای
  1. تکمیل فرم تعهدنامه استفاده از تصاویر ماهواره ای درخواست شده از بستر DSSP (فرم مربوطه باید پس از چاپ شدن به صورت دستی تکمیل، مهر و امضاء شده و به منظور بارگذاری مجدد در فرم سفارش نهایی، به صورت اسکن شده، فرمت JPG یا PDF تبدیل گردد).
  2. تکمیل فرم پیش سفارش داده و تصاویر ماهواره ای توسط دانشجو (این فرم به منظور مکاتبه اولیه سازمان فضایی ایران با اپسکو در خصوص وجود یا عدم وجود داده های درخواستی و اطلاع ارسانی به متقاضی، تکمیل می گردد).
  3. تکمیل فرم سفارش نهایی داده و تصاویر ماهواره ای توسط دانشجو
  4. اطلاع رسانی به کاربر مبنی بر در دسترس قرارگرفتن داده ها (در این قسمت، دانشجوی متقاضی با مراجعه حضوری به سازمان، داده مورد نیاز خود را دریافت می نماید).
  5. ارسال مدارک ذیل به سازمان پس از گذشت مرحله دفاعیه دانشجو:
  • ارسال یک نسخه چاپی از پایان نامه
  • ارسال یک نسخه الکترونیکی از تحلیل، نتایج و خروجی های پابان نامه به زبان انگلیسی
  • ارسال فایل الکترونیکی ارائه دفاعیه (منظور فایل پاورپونت ارائه می باشد).
  • تکمیل فرم نظر سنجی
فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات