۰۰:۰۰ ۸۴۶۳
چچ
فهرست کارگاه ها، همایش ها، دوره های آموزشی

فهرست کارگاه ها، همایش ها، دوره های آموزشی

در این بخش فهرست کارگاه ها، همایش ها، دوره های آموزشی و وبینارهایی که اداره کل سنجش از دور سازمان برگزار می نماید، بر اساس طبقه بندی مختلف قرار داده شده است.

فایل دوره ها و کارگاه های آموزشی  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در پرتال سنجش از دور


برای دریافت فیلم از طریق دکمه سمت راست ماوس و انتخاب گزینه ...Save Video As استفاده نمائید.


اردیبهشت 1401


فروردین 1401فهرست کارگاه های  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در پرتال سنجش از دورفهرست دوره های آموزشی  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در پرتال سنجش از دورآدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات