شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۱۳ ۱۳۳۱
چچ
اهداف و برنامه های کمیسیون اقتصادی – اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (ESCAP)

اهداف و برنامه های کمیسیون اقتصادی – اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (ESCAP)

خلاصه ای از اهداف و برنامه های کمیسیون اقتصادی – اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) و فعالیت های مربوط به برنامه منطقه ای کاربری های فضایی به منظور توسعه پایدار (RESAP)


| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ |

خلاصه ای از اهداف و برنامه های کمیسیون اقتصادی – اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) و فعالیت های مربوط به برنامه منطقه ای کاربری های فضایی به منظور توسعه پایدار (RESAP)

فعالیت های کمیسیون اجتماعی–اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ESCAP در زمینه فناوری فضایی در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بر روی دو پروژه سنجش از دور متمرکز شده بود که توسط UNDP (برنامه توسعه ملل متحد)، حمایت مالی می شدند. پس از اجرای موفقیت آمیز این دو پروژه با نام های "برنامه سنجش از دور منطقه ای" (RRSP) و "کاربردهای سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مدیریت پایدار محیط زیست و منابع طبیعی" در طی کنفرانسی با عنوان "کاربردهای فضایی به منظور توسعه در آسیا و اقیانوسیه" که از 19 تا 24 سپتامبر 1994 در پکن برگزار گردید، برنامه ای با نام کاربردهای فضایی منطقه ای به منظور توسعه پایدار(که به اختصار به آن RESAP گفته می شود) راه اندازی گردید. این برنامه، مباحث چون ارتباطات ماهواره ای، علوم فضایی و هواشناسی ماهواره ای را در سایه حمایت ESCAP مورد توجه قرار می دهد. در ادامه به فعالیت های ESCAP در زمینه کاربردهای فناوری فضایی در منطقه آسیا و اقیانوسیه از طریق برنامه RESAP خواهیم پرداخت.


مقر کمیسیون اقتصادی-اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (UN-ESCAP) در بانکوک


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات