شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۳۵ ۵۳۲
چچ
Framework

framework

ایجاد چارچوب تحقیقات بر روی کاربردهای فناوری فضایی به منظور پایش بلایای طبیعی در کشورهای عضو اپسکو

گزارش تاریخچه ی فعالیت های صورت گرفته تحت پروژه ی
" ایجاد چارچوب تحقیقات برروی کاربردهای فناوری فضایی به منظور پایش بلایای طبیعی درکشورهای عضو اپسکو"


پیشنهاد اولیه:
در چهارمین اجلاس مدیران ارشد اپسکو که در می 2012 در پکن برگزار گردید پروژه ای با عنوان:


Establishment of a framework for Researches on Application of Space Technology for Disaster Monitoring in the APSCO Member States

"ایجاد بدنه تحقیقاتی استفاده از فناو ری فضایی در پایش بلایای طبیعی کشورهای عضو اپسکو" توسط سازمان سنجش از دور و تحقیقات فضایی بنگلادش (SPARRSO) پیشنهاد گردید. در هفتمین گردهمایی شورای اپسکو در 2013 این پروژه به منظور انجام مطالعات امکان سنجی مورد تایید قرار گرفت. گزارش مربوط به مطالعات امکان سنجی این پروژه پس از بررسی توسط اپسکو در نهمین اجلاس سران اپسکو در اکتبر 2015 در چین به تصویب رسید.

مطالعات امکان سنجی:
در گام نخست، مطالعات امکان سنجی پروژه توسط محققین سازمان فضایی بنگلادش (SPARRSO) انجام و گزارش آن در نهمین اجلاس شورای سران اپسکو که از 27 الی 30 اکتبر 2015 (5 لغایت 8 آبان 94) در پکن برگزار گردید به منظور انجام پروژه به شکل یک فعالیت پایه (Basic Activity) در طی دستور کار 10.4 مورد تصویب اپسکو قرار گرفت و جلسه آغازین (Kick-Off) پروژه برای مارس 2016 برنامه ریزی گردید. جلسه آغازین (Kick-Off) پروژه از 28 الی 30 مارس 2016 (9 الی 11 فروردین 95)‌ در سازمان سنجش از دور و تحقیقات فضایی بنگلادش (SPARRSO) برگزار گردید. کشورهای شرکت کننده در جلسه عبارت بودند از: ایران، بنگلادش، ترکیه، مغولستان، تایلند و 5 نماینده از اپسکو.

جلسه ی Kick-off پروژه ی فریم ورک (مارچ 2016-فروردین 1395)
جلسه ی Kick-off پروژه ی فریم ورک (مارچ 2016-فروردین 1395)


در این جلسه همچنین یک سلول چارچوب ( framework cell) توسط اپسکو تاسیس گردید تا فعالیت های پروژه را پیش ببرد و همچنین مستندات مربوطه را میان اعضاء‌ توزیع نماید. مهمترین وظیفه ی سلول چارچوب، ایجاد یک پایگاه داده مربوط به اسامی محققین و کارشناسان هر حوزه می باشد. به این منظور سلول مذکور اسامی متخصصین در حوزه بلایای اولویت بندی شده ی پروژه را از سازمان های مربوطه در کشور های عضو درخواست نموده و مقرر گردید تا این اسامی حداکثر تا 1 ژوییه 2016 ارسال گردند.


مشخصات کلی پروژه ی framework :
نوع پروژه : Basic Activity
- اهداف پروژه :
1.تاسیس یک بدنه تحقیقاتی مشترک در کاربرد فناوری فضایی به منظور پایش بلایا در کشورهای عضو اپسکو
2.بهبود دانش فنی نیروی انسانی مرتبط در کشورهای عضو اپسکو در زمینه کاربرد فناوری فضایی در نظارت بر بلایا.
- مکانیزم اجرا و پیشبرد پروژه :
1.از طریق جلسات کارشناسی دوره ای
2.از طریق برنامه های تحقیقاتی مشترک

وظیفه سازمان های مسئول در هریک از کشور های عضو، انتخاب اعضاء‌ تیم های تحقیقاتی و کارشناسان متخصص در هر حوزه بود. با توجه به آنکه لازم بود تا به منظور پیشبرد پروژه، از کارشناسان خارج از سازمان نیز دعوت گردد تا تجربیات خود را در زمینه مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی در اختیار سازمان قرار دهند، در هفدهمین جلسه (سومین جلسه دوره جدید)‌ کارگروه تخصصی مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی که در تاریخ سه شنبه 4 خرداد 1395 در محل جلسات شورای عالی فضایی در ساختمان ارمغان تشکیل گردید، پروژه مذکور و متعاقب آن نیازهای سازمان فضایی به اعضای جلسه معرفی گردید.
سپس تشکیل تیم های تحقیقاتی مربوط به بلاهای با بالاترین اولویت 1. سیل و 2. زلزله (که موضوعات اولین جلسه فنی) 3. خشکسالی 4. زمین لغزه- بهمن (موضوعات دومین جلسه فنی)‌ توسط فراخوان به سازمان های مختلف که نمایندگان آنها در جلسات کارگروه حاضر می شدند صورت گرفت. پس از جلسه کارگروه، نامه درخواست معرفی نماینده به همراه سوابق تحقیقاتی آنها تهیه گردیده که حاوی درخواست های زیر بودند :

 1. معرفی کارشناسان و محققین فعال در زمینه مدیریت بلایای طبیعی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS به همراه سوابق تحقیقاتی مربوطه (حتی الامکان به زبان انگلیسی)‌ به منظور تشکیل تیم های تحقیقاتی.
 2. ارائه نسخه ای از گزارش سوابق پروژه های تحقیقاتی یا اجرایی به اتمام رسیده در زمینه مدیریت بلایای طبیعی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS.
 3. انتخاب کاندیداهای هر حوزه از میان کارشناسان فوق
 4. معرفی کارشناسان و تیم های تحقیقاتی به اپسکو
 5. از کارشناسان مذکور درخواست شد تا مستندات لازم پروژه را آماده و ارسال نمایند.(مستندات مذکور بایستی مطالب مورد نیاز جهت بحث در جلسات تکنیکی را فراهم آورند) پس از تشکیل تیم های مذکور، تجربیات و پروژ ه های تحقیقاتی انجام شده به شکل "ارائه" توسط این تیم ها آماده گردیده و سلول مرکزی در اپسکو ارسال گردیدند.
 6. سلول چارچوب با توجه به مستندات دریافتی مذکور برنامه کاری جلسات تکنیکی را تدوین نمودند.

جلسات کارشناسی:
از آن پس مقرر گردید در فاصله هر 6 ماه، جلسات فنی مربوط به بخش های مختلف پروژه با توجه به اولویت های منطقه برگزار گردد و خروجی هریک از این جلسات، تعریف پروژه های تحقیقاتی با توجه به بهترین تجربه ارائه شده در طی جلسات توسط کشورهای شرکت کننده خواهد بود. در دو روز اول، جلسات فنی ارائه گردیدند. از میان پرزنتیشن های ارائه شده، یک مورد که حاوی بهترین تجربه بود، انتخاب و کشور ارائه دهنده به عنوان هدایتگر پروژه انتخاب شد.

ب) پروژه تحقیقاتی مشترک

 • زمان آغاز پروژه مشترک، 21 ماه پس از جلسه آغازین (اواخر 2017) تعیین گردید.
 • در حالت کلی، کشوری که به عنوان اجرا کننده بهترین تجربه به منظور نظارت بر بلایا انتخاب خواهد شد، وظیفه هدایت پروژه را نیز به عهده خواهد گرفت.
 • ازآنجاییکه نیازهای داده ای برای پروژه تا قبل از جلسات فنی امکان پذیر نمی باشد، اختصاص بودجه برای داده ها در حال حاضر میسر نیست.
 • در اصل کشور هدایت کننده پروژه، وظیفه اصلی جمع آوری داده ها را بر عهده خواهد گرفت. اما اگر منطقه مطالعاتی پروژه در کشوری دیگر باشد آن کشور وظیفه گردآوری داده ها را به عهده خواهدگرفت.
 • مدت زمان کل پروژه 35 ماه می باشد.

پس از بررسی نامه های سازمان های عضو کارگروه (مانند‌ مؤسسه ی ژئوفیزیک،‌ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، وزارت جهاد کشاورزی، صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران و ....) ‌ به ترتیب چهار کارشناس از سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای چهار اولویت اول انتخاب گردیدند:

 1. سیل، از سازمان فضایی ایران
 2. زمین لرزه، از پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله
 3. زمین لغزه، از پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله
 4. خشکسالی، از سازمان فضایی ایران

جلسه ی کارشناسی اول:
جلسه فنی نخست که از تاریخ 19 الی 24 ژانویه 2017 برابر با 30 دی ماه الی 5 بهمن ماه 1395 در تایلند (بانکوک) برگزار گردید به بررسی بلایای طبیعی سیل و زلزله اختصاص داشت. کشور های شرکت کننده عبارت بودند از: ایران، بنگلادش، پاکستان، تایلند، چین و مغولستان. از هر کشور دو نماینده به منظور ارائه تجربیات در قالب سخنرانی با استفاده از پاورپوینت در مورد سیل و زلزله به ترتیب در روزهای اول و دوم حضور یافتند. از روز سوم جلسات فنی بحث و تبادل نظر در مورد تهیه طرح پروژه مشترک (Joint Research Proposal) انجام گردید. پس از تصویب طرح های مذکور، وظیفه هدایت پروژه ها به عهده کشورهای مختلف گذارده شد. در زمینه سیل، پاکستان و بنگلادش و در زمینه زلزله ، ایران ، مدیریت پروژه ها را به عهده گرفتند. عناوین پروژه های مصوب و مدیران آنها به شرح ذیل عبارتند از:


JRP1: Urban Inventory Development and Damage Mapping using Remote Sensing Technology, Proposal for Joint Research Project.
Lead Country: Iran

JRP2: Mapping Extended Flood Area based on Remote Sensing Techniques.
Lead Country: Bangladesh
Project Manager: Mr.Zahed-al-Eslam
Principal Scientific Officer,Division Head, Water Resources Division, SPARRSO

JRP3: Hydrological and Flood modelling for estimation of runoff and inundation
Lead Country: Pakistan
Project Manager: Mr. Muhammad Farooq,
Assistant Professor/Researcher at IST/SUPARCO at SUPARCO


شروع جلسه ی کارشناسی اول (19 الی 24 ژانویه ی 2017)


در اولین جلسه ی کارشناسی که در بهمن ماه 1395 برگزار شد،‌ از ایران دو کارشناس، شرکت کردند و بترتیب پرزنتیشن هایی در ارتباط با زلزله و سیل را از طرف ایران ارائه دادند. کشورهای دیگر نیز هریک تجربیات خود را در حوزه های مذکور ارائه دادند. سپس از طرف بنگلادش (SPARRSO) و پاکستان (SUPARCO) نیز دو پرزنتیشن در ارتباط با سیل ارائه گردید.


شروع جلسه ی کارشناسی اول (19 الی 24 ژانویه ی 2017)
شروع جلسه ی کارشناسی اول (19 الی 24 ژانویه ی 2017)


جلسه ی کارشناسی دوم
دومین جلسه کارشناسی و فنی پروژه framework اپسکو از تاریخ 17 الی 22 آوریل 2017 در مقر سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه در پکن به منظور بحث در زمینه اجرای پروژه های مشترک در حوزه های دو بلای خشکسالی و زمین لغزه با حضور کشورهای عضو شامل ایران، ترکیه، پرو، چین، پاکستان، بنگلادش، تایلند و مغولستان برگزار گردید. دو روز نخست این اجلاس طبق روال تعریف شده در جلسه ی kick-off به انتقال تجربیات کشورها در حوزه های مذکور با استفاده از فناوری فضایی از طریق ارائه های مختلف گذشت. در روز سوم ارائه نماینده سازمان با عنوان :

Drought Risk Evaluation in Iran Using Remote Sensing Data

به عنوان بهترین تجربه در میان کارهای ارائه شده در زمینه خشکسالی برگزیده و ایران به عنوان کشور هدایت کننده و نماینده سازمان به عنوان مدیر پروژه معرفی گردید.
در روز چهارم ،ارائه ی نماینده ی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با عنوان :


Automated Spatiotemporal Landslide Inventory Mapping over Large Areas


به عنوان پروپوپوزال برتر در حوزه ی زمین لغزه انتخاب گردید.

در روز پنجم اجلاس،‌دو مدیر پروژه ی مذکور، گزارشی تفصیلی از متدولوژی کار ارائه دادند و پروژه ها با عناوین ذیل تصویب شدند:


JRP4: Drought Risk Evaluation Using Geospatial Technologies
Lead Country: Iran
Iranian Space Agency, Tehran, IRAN.

JRP5: Automated Spatiotemporal Landslide Inventory Mapping over Large Areas
Lead Country: Iran
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, IRAN.پس از تصویب پروژه های مذکور، هریک از کشورهای هدایت کننده ی پروژه، یک بازه ی زمانی برای اجرای پروژه ها به شکل پایلوت در کشور خودشان ارائه نمودند. در پایان این بازه ی زمانی،‌ متدولوژی و داده های تحقیق در اختیار سایر کشورهای عضو اپسکو که در پروژه مشارکت نمودند، قرار گرفت تا از آن پس در هریک از کشورها اجرا گردند. تمامی پروژه ها باید تا سپتامبر 2018،‌ (زمان برگزاری جلسه ی فنی سوم)‌ توسط کشورهای عضو اجراء گردیده و نتایج آن به مدیران پروژه ها گزارش گردند.


حد فاصل جلسات کارشناسی اول و دوم و جلسه ی نهایی پروژه ی فریم ورک:


در حد فاصل جلسه ی کارشناسی اول (ژانویه 2017) و دوم (آوریل 2017) تا جلسه ی کارشناسی سوم (آخرین جلسه ی فاز 1 پروژه ی فریم ورک) که در دسامبر 2018 تشکیل گردید،‌ پروژه های مصوب مربوط به زلزله،‌ زمین لغزه،‌ خشکسالی و سیل با مدیریت ایران،‌ پاکستان و بنگلادش اجرا گردیدند. هریک از این پروژه ها دارای دو مرحله بودند. مرحله اول (پایلوت) در کشور مدیران پروژه ها اجرا گردیده و نتایج آن در مرحله ی دوم، در اختیار سایر اعضای اپسکو قرار داده شد تا از آن در جهت اجرای پروژه در کشورهای خود استفاده نمایند. به عنوان مثال، فاز پایلوت پروژه ی خشکسالی که توسط نماینده ی سازمان، مدیریت می گردید، به مدت 10 ماه اجرا گردیده و سپس متدولوژی در اختیار کشورهای دیگر قرار گرفت تا به مدت 8 ماه،‌ در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و اجرا گردد.

سومین جلسه کارشناسی و جلسه ی نهایی بررسی نتایج پروژه ایجاد چارچوب تحقیقاتی در زمینه کاربرد فناوری فضایی به منظور پایش بلایا در کشورهای عضو اپسکو.سومین جلسه ی کارشناسی پروژه ی فریم ورک- 4 الی 8 دسامبر 2018، چنگدو، چین

سومین جلسه ی کارشناسی در زمینه ی پایش بلایا تحت پروژه ی:


"”Establishment of a framework for Researches on Application of Space Technology for Disaster Monitoring in the APSCO Member States”


از 4 الی 8 دسامبر 2018 ( 13 الی 17 آذر 1397) در شهر چنگدو (Chengdu) در چین برگزار گردید. در این جلسات نمایندگان تمامی کشورهای عضو اپسکو به همراه اعضای هیئت مدیره ی پروژه های اپسکو حضور یافتند. از ایران، دو کارشناس که وظیفه ی مدیریت دو پروژه در زمینه های خشکسالی و زلزله را به عهده داشتند،‌ بترتیب از اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله حضور داشتند. عناوین این پروژه ها عبارتند از:

 • Drought Risk Evaluation in Iran Using Geospatial Technologies
 • Urban Inventory Development and Earthquake Damage Mapping Using Remote Sensing Technology.


لازم به توضیح است که شرح خدمات و متدولوژی پروژه های مذکور،‌ در طی جلسات کارشناسی اول و دوم که در سال های 2016 و 2017 برگزار گردیدند، از میان پروپوزال های هشت کشور شرکت کننده در جلسات،‌ به عنوان بهترین تجربه انتخاب گردیده و کارشناسان مذکور نیز به عنوان مدیران پروژه منصوب شدند. همچنین در طول جلسات کارشناسی سوم، ‌12 ارائه توسط کشورهای مشارکت کننده در پروژه ها صورت گرفت که نتایج بکار گیری متدولوژی های تصویب شده توسط مدیران پروژه ها را در کشورهای خود، به اطلاع رساندند.


ارائه ی نهایی پروژه ی ریسک خشکسالی توسط نماینده ی سازمان فضایی ایران
ارائه ی نهایی پروژه ی ریسک خشکسالی توسط نماینده ی سازمان فضایی ایران


بعد از جلسه ی فنی، گردهمایی مرور نهایی پروژه برگزار گردید. هیئت مدیران پروژه (PMB)، نتایج تمامی پروژه های مشترک (JRP) را مورد بررسی نهایی قرارداده و ضمن ابراز رضایت کامل از اجرای پروژه،‌ اتمام موفقیت آمیز پروژه را در فاز اول اعلام نمودند. فاز دوم پروژه که اختصاص به بررسی بلایای آتش سوزی،‌ زمین لغزه،‌ سونامی،‌ آتشفشان و گرد و غبار دارد در آینده ی نزدیک آغاز خواهد گشت.


جلسه ی اختتامیه ی فاز 1 پروژه ی Framework
جلسه ی اختتامیه ی فاز 1 پروژه ی framework

...آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
آخرین مطالب framework
پربازدیدترین مطالب framework