شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶ ۲۰۰
چچ
دوره های آموزشی اپسکو

دوره های آموزشی اپسکو


این قسمت به دوره های آموزشی بین المللی که بین سازمان فضایی ایران و سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه ( اپسکو) برگزار می گردد، اشاره دارد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات