شنبه, ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۲۳:۲۴ ۹۰۷
چچ
فیلم بخش هایی از کارگاه آموزشی برگزار شده سنجش از دور راداری ویژه دانشجویان در روزهای 14 و 15 مهر ماه 98

فیلم بخش هایی از کارگاه آموزشی برگزار شده سنجش از دور راداری ویژه دانشجویان در روزهای 14 و 15 مهر ماه 98

.
در ادامه، فیلم بخش هایی از کارگاه آموزشی سنجش از دور راداری ویژه دانشجویان که در روزهای چهاردهم و پانزدهم مهر ماه 98 توسط کارشناسان سازمان فضایی ایران در سالن الغدیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید، قابل دریافت می باشد.

.
کارگاه آموزشی سنجش از دور راداری ویژه دانشجویان
استاد : مصطفی اسماعیلی، کارشناس ارشد اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران

بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم


.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات