دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۰۰:۲۶ ۳۹۷
چچ

پارک و نگهداری از ماهواره های آماده پرتاب در اتاق تمیز


با مساعد شدن شرایط اتاق تمیز آزمایشگاه سنجش از دور و مراقبت دائمی کارشناسان مسئول آن و کنترل شرایط محیطی به منظور انجام آزمایش های دقیق، فضای مورد نظر جهت پارک و نگهداری ماهواره های مختلف در آن مهیا شده و این ماهواره ها در شرایط کاملاً استاندارد در این اتاق نگهداری و مراقبت می شوند.شکل 1- پارک و نگهداری از ماهواره های اماده پرتاب در اتاق تمیز

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات