دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶:۲۴ ۱۸۸۸
چچ
آرشیو تصاویر ماهواره ای NOAA/AVHRR

آرشیو تصاویر ماهواره ای NOAA/AVHRR

این بخش به آرشیو تصاویر ماهواره ای نوا و کوییک لوک های آن در پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران اشاره دارد.

دایره المعارف سنجش از دور

در این صفحه تصاویر ماهواره ای نوا که توسط آنتن گیرنده زمینی (واقع در مرکز فضایی ماهدشت) و به طور روزانه اخذ می گردد، براساس تاریخ و زمان اخذ تصاویر ماهواره ای نوا قابل مشاهده می باشند.


فروردین 1399 خرداد 1398 شهریور 1398
تیر 1398 مهر 1398
مرداد 1398 آبان 1398
اسفند 1398

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات