دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹:۵۶ ۲۱۹
چچ
آرشیو تصاویر ماهواره ای مادیس 1398

آرشیو تصاویر ماهواره ای مادیس 1398

نمایه تصاویر ماهواره ای TERRA و AQUA با سنجنده MODIS که در مرکز فضایی ماهدشت به طور روزانه اخذ می گردد. در این بخش، کاربر می تواند با انتخاب تاریخ مورد نظر، تصاویر ماهواره ای مادیس سال 1398 را مشاهده نماید.

نمایه تصاویر ماهواره ای TERRA و AQUA با سنجنده MODIS که در مرکز فضایی ماهدشت به طور روزانه اخذ می گردد. در بخش زیر کاربر می تواند با انتخاب تاریخ دلخواه، تصاویر ماهواره ای مادیس مورد نظر را در سال 1398 مشاهده نماید.


فروردین 1398 مهر 1398
اردیبهشت 1398 آبان 1398
خرداد 1398 آذر 1398
تیر 1398 دی 1398
مرداد 1398 بهمن 1398
شهریور 1398 اسفند 1398

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات