سه شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۲:۵۰ ۲۹
چچ
محصولات هواکره شرکت تیزنگر در پرتال سنجش از دور

محصولات هواکره شرکت تیزنگر در پرتال سنجش از دور

لوگوی شرکت  <strong class='sis-keyword'>تیزنگر</strong> در پرتال  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> سازمان فضایی ایران


این قسمت به محصولات سنجش از دوری شرکت تیزنگر که در حوزه هواکره تهیه و در پرتال سنجش از دور قرار گرفته است، اشاره می کند.


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات