سه شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۴:۰۱ ۱۳۰
چچ
محصولات گیاه کره استارت آپ سنجش و دانش نصیر در پرتال سنجش از دور

محصولات گیاه کره استارت آپ سنجش و دانش نصیر در پرتال سنجش از دور


این قسمت به محصولات سنجش از دوری استارت آپ سنجش و دانش نصیر که در حوزه گیاه کره تهیه و در پرتال سنجش از دور قرار گرفته است، اشاره می کند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات