چهارشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۰۲:۳۰ ۳۳۲
چچ
ماهواره برها یا پرتاب کننده های ماهواره ای

ماهواره برها یا پرتاب کننده های ماهواره ای

در سال های 1383 و 84 همزمان با اولین سال های تاسیس سازمان فضایی ایران، وزارت دفاع توانمندی و آمادگی خود را در ساخت پرتابگر های ماهواره ای و پرتاب ماهواره به فضا اعلام نمود. اولین ماهواره بر ساخت ایران به نام کاوشگر 1، در بهمن ماه سال 1386 مورد آزمایش قرار گرفت.

برای حضور در فضا و ارسال ماهواره یکی از اولین گام ها، ساخت ماهواره بر یا پرتاب کننده می باشد. به عنوان مثال، سازمان فضایی اروپا با پرتابگر آریان 1 در سال 1979 توانست ماهواره های خود را به مدار بفرستد. در حال حاضر نسل پنجم این پرتابگر یعنی آریان 5 در سازمان فضایی اروپا استفاده می شود و می تواند ماهواره ای با وزن 10 هزار کیلوگرم را به فضا منتقل کند.


ماهواره بر آریان 5، متعلق به سازمان فضایی اروپا که می تواند ماهواره ای با وزن 10 هزار کیلوگرم را به فضا منتقل کند. <strong class='sis-keyword'>مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع ابتدایی
شکل-1. ماهواره بر آریان 5، متعلق به سازمان فضایی اروپا که می تواند ماهواره ای با وزن 10 هزار کیلوگرم را به فضا منتقل کند.


کشور ما ایران، در ابتدای برنامه فضایی خود برای کسب دانش فوق پیشرفته طراحی و ساخت ماهواره ها، پروژه های مشترکی با کشورهایی چون روسیه و ایتالیا داشت و ماهواره های سینا و مصباح را با کمک آن دو کشور طراحی شدند و در ادامه با فراگیری و تولید دانش طراحی و ساخت ماهواره، توانست پروژه هایی چون ماهواره های امید، مصباح، زهره، طلوع، رصد1، فجر، نوید و ظفر ساخته شدند. اما در زمینه پرتابگر یا ماهواره برها، متخصصان کشورمان از ابتدا متکی بر توان خود حرکت نمودند. در سال های 1383 و 84 همزمان با اولین سال های تاسیس سازمان فضایی ایران، وزارت دفاع توانمندی و آمادگی خود را در ساخت پرتابگر های ماهواره ای و پرتاب ماهواره به فضا اعلام نمود. اولین ماهواره بر ساخت ایران به نام کاوشگر 1، در بهمن ماه سال 1386 مورد آزمایش قرار گرفت.

ماهواره بر کاوشگر 1 از اولین پرتابگرهای ایران که می توانست ماهواره را تا ارتفاع 200 کیلومتری حمل کند
شکل-2. ماهواره بر کاوشگر 1 از اولین پرتابگرهای ایران که می توانست ماهواره را تا ارتفاع 200 کیلومتری حمل کند


پرتابگر کاوشگر1 تا ارتفاع 200 کیلومتری پرواز نموده و در تمام مسیر با حفظ ارتباط با ایستگاه های زمینی داده های تولید شده توسط حسگرهای موجود در خود را منتقل کرده تا آزمایش های محیطی در شرایطی که ماهواره امید قرار بود حمل شود به انجام رسیده و در نتیجه آن ‌آخرین اصلاحات روی ماهواره به انجام برسد. در واقع هدف از پرتاب کاوشگر 1 ، آزمایش و سنجش کارکرد مطلوب ماهواره بر، در حمل ماهواره و وضعیت رخ دهنده برای زیر سامانه های ماهواره در شتاب بالا، شرایط دما و خلا بود. در همان روز پرتاب کاوشگر1، سفیر نیز که قرار بود ماهواره امید با‌ آن پرتاب شود، رونمایی شد. ماهواره بر سفیر دارای بیش از 10 هزار قطعه بود که تمام اجزا سازنده آن در بخش های مختلف شامل موتور، بدنه، سازه، عملگرها، هدایت و کنترل توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده بود. ماهواره بر سفیر در 14 بهمن 1387 موفق به قرار دهی ماهواره 27 کیلوگرمی در مدار بیضوی 250*375 کیلومتری شد.


ماهواره بر سفیر که اولین تجربه موفقیت امیز کشورمان در ارسال ماهواره به فضا بود.مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل-3. ماهواره بر سفیر که اولین تجربه موفقیت امیز کشورمان در ارسال ماهواره به فضا بود.


گام بعدی در عرصه ساخت پرتابگرها، ماهواره بر سیمرغ بود. سیمرغ ماهواره بری دو مرحله ای بود که در راستای دستیابی به بخشی از اهداف برنامه فضایی ایران طراحی و ساخته شد. این پرتابگر با طول کلی 25.9 متر، می توانست ماهواره هایی سنگین تر (نسبت به نمونه های قبلی) را در مدار حدود 500 کیلومتری قرار دهد. این ماهواره بر در واقع گام نخست ایران برای انتقال ماهواره ها در مدار برگشت ناپذیر بیش از 1000 کیلومتری از سطح زمین است.


نمایی از ماهواره بر پیشرفته سیمرغ، مدرسه ستجش از دور مقطع ابتدایی
شکل-4. نمایی از ماهواره بر پیشرفته سیمرغ


نسل جدید ماهواره برهای سیمرغ که با نام های "سپهر" و "ققنوس" در ‌آینده، توان انتقال ماهواره هایی با جرم 700 کیلوگرم به مدار 1000 کیلومتری را خواهند داشت؛ می توانند به سرعت لازم برای فرار از جاذبه زمین برسند و ماهواره را به مدارهای بی برگشت برسانند. با ساخت این پرتابگرها، صنعت فضایی ایران از یک گذرگاه بسیار مهم عبور خواهد کرد.


ماکت ماهواره برهای ایرانی سفیر، کاوشگرها و سپهر،  <strong class='sis-keyword'>مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع ابتدایی
شکل-5. ماکت ماهواره برهای ایرانی سفیر، کاوشگرها و سپهر

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات