چهارشنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۲۵۴۹
چچ
معرفی کتب تخصصی در حوزه سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی

معرفی کتب تخصصی در حوزه سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی

این صفحه به معرفی کتب فارسی و انگلیسی فناوری های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی در پرتال سنجش از دور می پردازد.


اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران در نظر دارد کتب علمی و تخصصی ترجمه یا تألیف شده در حوزه سنجش از دور و اطلاعات مکانی را در پرتال سنجش از دور به آدرس RS.ISA.IR معرفی نماید. از طریق قفسه های مختلف ذیل به فهرست و اطلاعات هر کتاب دسترسی خواهید داشت.

لوگوی کتب فارسی  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در پرتال سنجش از دور..لوگوی فارسی  <strong class='sis-keyword'>اطلاعات مکانی</strong> در پرتال سنجش از دور..لوگوی کتب انگلیسی  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در پرتال سنجش از دور

لوگوی کتب انگلیسی سنجنده های فضایی در پرتال سنجش از دور..لوگوی مجلات علمی و پژوهشی سنجش از دور


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات