چهارشنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۴۳
چچ
قفسه کتب تخصصی سنجش از دور

قفسه کتب تخصصی سنجش از دور

در این قفسه کتاب های تخصصی سنجش از دور برای جامعه کاربران معرفی می گردد.

در این قفسه کتاب های تخصصی سنجش از دور برای جامعه کاربران معرفی می گردد.
•••
کتاب مبانی <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> راداری، پرتال سنجش از دور کتاب مبانی RS مایکروویو (تداخل سنجی راداری)، پرتال سنجش از دور کتاب <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> شوری خاک، پرتال سنجش از دور
مبانی
سنجش از دور راداری
مبانی RS مایکروویو
(تداخل سنجی راداری)
سنجش از دور
شوری خاک
کتاب <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> ابر طیفی، اصول و کاربردها، پرتال سنجش از دور کتاب مقدمه ای بر <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> ریز موج، پرتال سنجش از دور کتاب <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> حرارتی، پرتال سنجش از دور
سنجش از دور ابر طیفی،
اصول و کاربردها
مقدمه ای بر
سنجش از دور ریز موج
سنجش از دور
حرارتی
کتاب معرفی فرایند پردازش تصاویر ماهواره ای از منظر سنجش از دور، پرتال سنجش از دور RS در زمین‌شناسی و ریخت‌شناسی زمین، پرتال سنجش از دور کتاب راهنمای کاربردی نرم افزارهای RS، پرتال سنجش از دور
معرفی فرایند پردازش تصاویر
ماهواره ای از منظر سنجش از دور
RS در زمین‌شناسی
و ریخت‌شناسی زمین
راهنمای کاربردی نرم
افزارهای RS
اصول <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> و سامانه های اطلاعات مکانی، پرتال سنجش از دور کتاب مبانی RS کاربردی (مرکز <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> کانادا)، پرتال سنجش از دور کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در زمین شناسی و معدن، پرتال سنجش از دور
اصول RS و GIS مبانی RS کاربردی
(مرکز RS کانادا)
پردازش تصاویر ماهواره ای
در زمین شناسی و معدن
کتاب پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی، پرتال سنجش از دور کتاب مدیریت خشکسالی با RS با همکاری ISA و دفتر اسپایدر، پرتال سنجش از دور کتاب خود آموز تصویری ستاره شناسی، پرتال سنجش از دور
پایش ماهواره ای
ریسک خشکسالی
مدیریت خشکسالی با RS با
همکاری ISA و دفتر اسپایدر
خود آموز تصویری
ستاره شناسی
کتاب کاربرد RS در اکتشاف مواد معدنی، پرتال سنجش از دور کتاب کاربرد <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در آب و هواشناسی، پرتال سنجش از دور کتاب شناسایی آتش سوزی جنگل به کمک تکنیک‌های ، پرتال سنجش از دور
کاربرد RS
در اکتشاف
مواد معدنی

کاربرد سنجش از دور
در آب و هواشناسی

شناسایی آتش سوزی
جنگل به کمک
تکنیک‌های RS
کتاب اصول و مبانی RS لیداری، پرتال سنجش از دور کتاب تفکیک زون های دگرسانی مس پورفیری، پرتال سنجش از دور کتاب کاربرد تداخل سنج راداری در مطالعه فرونشست، پرتال سنجش از دور
اصول و مبانی
RS لیداری
تفکیک زون های
دگرسانی
مس پورفیری
کاربرد تداخل
سنج راداری در
مطالعه فرونشست
کتاب قابلیت‌ های RS در استخراج خودکار عوارض، پرتال سنجش از دور کتاب InSAR در تحقیقات علوم زمین، پرتال سنجش از دور کتاب مبانی فیزیک در <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> و فناوری ماهواره
قابلیت‌ های RS در
استخراج
خودکار عوارض
InSAR
در تحقیقات
علوم زمین
مبانی فیزیک
در سنجش از دور
و فناوری ماهواره
کتاب فرونشست زمین و تداخل سنج راداری، پرتال سنجش از دور کتاب پایش تغییرات کاربری نواحی ساحلی با تصاویر چند زمانه RS، پرتال سنجش از دور کتاب <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> پوشش گیاهی، پرتال سنجش از دور
فرونشست زمین و
تداخل سنج راداری
پایش تغییرات
کاربری نواحی ساحلی
با تصاویر چند زمانه RS
سنجش از دور
پوشش گیاهی
کتاب پردازش تصاویر راداری با نرم افزارهای ‏GMTSAR‏‌ و ‏SNAP ، پرتال سنجش از دور
شناسایی تغییرات
در تصاویر سنجش از دور
چند زمانه
پردازش تصاویر راداری
با نرم افزارهای
‏GMTSAR‏‌ و ‏SNAP
پردازش تصاویر راداری با
نرم افزار StaMPS
معرفی کتاب روش های تحقیق در سنجش از دور معرفی کتاب راهنمای کاربردی ادغام تصاویر ماهواره‌ای
روش های تحقیق
در سنجش از دور
موتور مجازی پردازش
تصاویر ماهواره ای
راهنمای کاربردی ادغام
تصاویر ماهواره ای
کتاب پیشرفت‌ هایی در <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> زیست‌ محیطی: سنجنده‌ ها، الگوریتم‌ ها و برنامه‌ های کاربردی جستاری بر اصول، آثار و کارکردهای سامانه‌های سنجش‌از دور کتاب <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مادون قرمز حرارتی
پیشرفت هایی در
سنجش از دور
زیست محیطی
جستاری بر اصول، آثار
و کارکردهای
سامانه های سنجش از دور
سنجش از دور
مادون قرمز حرارتی
معرفی کتاب کاوش ساختارها و سفره‌ های آب زیرزمینی در نگاه نافذ سنجش از دور
پایش چشمه های گرد و غبار
با بهره گیری از
فناوری سنجش از دور
شناسایی و آشکارسازی
طوفان گرد و غبار با استفاده از
فناوری سنجش از دور ماهواره‌ ای
کاوش ساختارها
و سفره های آب زیرزمینی
در نگاه نافذ سنجش از دور
معرفی کتاب نقشه برداری به روش تعیین موقعیت ماهواره‌ ای معرفی کتاب اصول، مفاهیم و آنالیز مدل های رقومی زمین کتاب <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> (اصول و کاربرد)
نقشه برداری به روش
تعیین موقعیت ماهواره ای
اصول، مفاهیم و آنالیز
مدل های رقومی زمین
سنجش از دور (اصول و مبانی)
کتاب پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور معرفی کتاب کاربرد <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در علوم محیطی کتاب <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> و سامانه اطلاعات جغرافیایی
پردازش کامپیوتری
تصاویر سنجش از دور
کاربرد سنجش از دور
در علوم محیطی
سنجش از دور و
سامانه اطلاعات جغرافیایی
مبانی سنجش از دور
رقومی
مبانی سنجش از دور
دانش پایه
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات