شنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۱:۵۴ ۳۵۲
چچ
مشاهده زمین های کشاورزی از فضا

مشاهده زمین های کشاورزی از فضا

امروزه در مطالعه اراضی کشاورزی، باغات و برنامه ریزی برای افزایش محصولات کشاورزی، بکارگیری تصاویر ماهواره ای بسیار اهمیت دارد.

با آنچه تاکنون در مدرسه سنجش از دور فراگرفته اید، اکنون اطلاعات بسیاری در مورد تصویرهای ماهواره ای و ویژگی های آنها یاد گرفته اید. این تصاویر، دید وسیع و یکپارچه از هر منطقه، حتی مناطق غیرقابل دسترس مثل قله های مرتفع و کویرها و بیابان ها را در اختیار انسان قرار می دهند. همچنین به دلیل ارائه پوشش تکراری، در دسترس بودن تصاویر مختلف با ویژگی های طیفی متنوع، ابزاری مناسب در مشاهده، ارزیابی، کنترل، نظارت و مدیریت پوشش گیاهی، مزارع و زمین های کشاورزی، مراتع، جنگل ها و محیط زیست هستند. امروزه در مطالعه اراضی کشاورزی، باغات و برنامه ریزی برای افزایش محصولات کشاورزی استفاده، بکارگیری تصاویر ماهواره ای بسیار اهمیت دارد. برخی از کاربردهای تصاویر ماهواره ای در مطالعات کشاورزی و مزارع به شرح زیر است :

 • تهیه نقشه پوشش گیاهی از مناطق مختلف
 • تشخیص و تفکیک گونه های گیاهی و نیز تفکیک باغات از مزارع
 • محاسبه سطح زیر کشت یک محصول خاص
 • مطالعه تغییر کاربری اراضی (مثلاً شناسایی زمین هایی که کاربری کشاورزی و مزرعه داشتند و در آنها ساخت و ساز صورت گرفته است)
 • مطالعه تاثیرات تغییرات کاربری اراضی بر محیط زیست و سلامتی انسان
 • تشخیص زمین های مستعد کشاورزی از زمین های بایر و شوره زار
 • و غیره

همان طور که می بینید علم سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای ما را در دستیابی به شناخت بهتر از اراضی کشاورزی و استفاده مناسب تر از منابع آبی و خاکی مان یاری می دهد. علاوه بر اهمیت های حیاتی استفاده از تصاویر ماهواره ای در بررسی و مطالعه مزرعه ها، تماشای مزارع مختلف از فضا به جهت زیبایی بصری و از بعد هنری و تحریک تخیل و خلاقیت مان ارزشمند می باشد. در این مبحث، در تصاویر ماهواره ای زیر بیشتر از جنبه تماشایی و دیدنی بودن چشم اندازهای مزارع از فضا و متفاوت بودن مزارع با توجه به نوع محصول چند نمونه برایتان نشان می دهیم.


چشم انداز زیبایی از <strong class='sis-keyword'>مزارع</strong> ایجاد شده بر روی یک مخروط افکنه در نزدیکی شهر داراب استان فارس، مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع ابتدایی
شکل - 1- گاهی مزارع بر روی یک مخروط افکنه ایجاد می شوند. در تصویر ماهواره ای لندست در بالا، چشم انداز
زیبایی از مزارع ایجاد شده بر روی یک مخروط افکنه در نزدیکی شهر داراب استان فارس دیده می شود.


مزارع در میان دو رود بزرگ کرخه و دز در استان خوزستان، مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع ابتدایی
شکل - 2- مزارع در میان دو رود بزرگ کرخه و دز در استان خوزستان


تفکیک <strong class='sis-keyword'>مزارع</strong> کاکائو (به رنگ بنفش) از مناطق جنگلی به رنگ سبز بر روی تصویر ماهواره ای، در کشور غنا، مدرسه سنجش از دورمقطع ابتدایی
شکل - 3- تفکیک مزارع کاکائو (به رنگ بنفش) از مناطق جنگلی به رنگ سبز بر روی تصویر ماهواره ای، در کشور غنا


مزارع گندم ایجاد شده در بیابان های عربستان بر روی تصاویر ماهواره ای، مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع ابتدایی
شکل - 4 - مزارع گندم ایجاد شده در بیابان های عربستان بر روی تصاویر ماهواره ای


نمایی از جنگل سیسنگان بر روی تصویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا، بین نوشهر و محمود آباد در شمال کشور، مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع ابتدایی
شکل - 5- نمایی از جنگل سیسنگان بر روی تصویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا، بین نوشهر و محمود آباد
در شمال کشور


مزارع برنج (شالیزار ها) در استان گیلان بر روی تصویر ماهواره ای، مدرسه سنجش ازدور مقطع ابتدایی
شکل - 6- مزارع برنج (شالیزار ها) در استان گیلان بر روی تصویر ماهواره ای


نمایی از <strong class='sis-keyword'>مزارع</strong> مختلف در دو طرف رود کارون در استان خوزستان، مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع ابتدایی
شکل - 7- نمایی از مزارع مختلف در دو طرف رود کارون در استان خوزستان


دلتاها محل مناسبی برای <strong class='sis-keyword'>کشاورزی</strong> هستند. در تصویر ماهواره ای فوق، <strong class='sis-keyword'>مزارع</strong> مختلف را بر روی دلتای سفید رود در استان گیلان می بینید. مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع ابتدایی
شکل - 8- دلتاها محل مناسبی برای کشاورزی هستند. در تصویر ماهواره ای فوق، مزارع مختلف را بر روی دلتای
سفید رود در استان گیلان می بینید.


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات