یکشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۱:۳۲ ۲۴۸
چچ

طراحی، تست و کالیبراسیون سنجنده های فضایی و تجهیزات آزمایشگاهی

خدمات متعددی در آزمایشگاه ملی سنجش از دور در حال ارائه است. این خدمات به صورت ذیل شامل طراحی، تست و کالیبراسیون سنجنده های فضایی و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.

.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب خدمات و فعالیت های آزمایشگاه