یکشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۱:۳۸ ۱۲۲۳
چچ
درگاه کتابخانه طیفی ملی

درگاه کتابخانه طیفی ملی

یکی از اهداف اصلی در آزمایشگاه محیطی تهیه و ایجاد کتابخانه طیفی ملی بومی از عناصر، مواد و عوارض مختلف بر روی زمین در سطح کشور و منطقه می باشد. با توجه به گستردگی و تنوع عوارض و پدیده های مورد نظر جهت ایجاد کتابخانه طیفی ملی، بدیهی است که این امر بایستی در قالب یک برنامه بلند مدت و توسط تیم های مختلف عملیاتی تهیه گردد.

در فاز اول کتابخانه طیفی ملی، طیف 537 نمونه مختلف تهیه شده است. 299 نمونه به روش آزمایشگاهی و 238 نمونه به روش میدانی مورد طیف سنجی قرار گرفته اند. نمونه های مذکور با توجه به نیاز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب شده اند.

منحنی های طیفی عوارض موجود در کتابخانه به همراه داده های کمکی مربوطه، در قالب یک پایگاه داده گردآوری شده و جهت ارائه به کاربران بر روی سرور قرار می گیرد. به منظور متصل شدن به پایگاه داده کتابخانه طیفی ملی سازمان فضایی ایران، بر روی شکل زیر کلیک نمایید.در صورت بروز مشکل در اتصال به کتابخانه طیفی با شماره 021-22334 داخلی 118 تماس حاصل نمایید.


کتابخانه های طیفی موجود در سطح جهان

کتابخانه های طیفی متعددی برای اهداف سنجش از دوری موجود می باشد که فهرستی از آن ها در جدول زیر ارائه شده است. از میان این کتابخانه ها، مجموع سه کتابخانه طیفی USGS، JPL و JHU با نام کتابخانه طیفی ASTER شناخته می شود.

آدرس اینترنتی نام کتابخانه نام اختصاری
United States Geology Spectral Library
USGS
Jet Propulsion Library JPL
http://speclib.jpl.nasa.gov/ Johns Hopkins University spectral library JHU
www.specchio.ch SPECCHIO Spectral Database SPECCHIO
http://cocoon.caf.dlr.de/intro_en.html DLR spectral library DLR
http://www.geo-informatie.nl/Projects/Santa_
Barbara_Urban_Spectral_Library/urbanspec/sburbspec_main.htm
Santa Barbara Urban Spectral Library SBU
http://africasoils.net/services/data/soil-databases/soil-spectral-libraries/ Africa Soil Information Service spectral library ASIS
https://projects.ands.org.au/id/DC10 Remote Sensing spectral library RS
http://tes.asu.edu/spectral/library/index.html ASU Thermal Emission spectral library ASU TES
http://www.uaf.edu/geology/facilities/spectroscopy-lab/ University of Alaska Fairbanks UAF
http://legacy.ingv.it/labtel2/LibrerieSpettral/Framed.htm The spectral data base for Antarctic rock types ILIAN

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
آخرین مطالب کتابخانه طیفی ملی
پربازدیدترین مطالب کتابخانه طیفی ملی