یکشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۱:۳۸ ۲۰۱۸
چچ
درگاه کتابخانه طیفی ملی

درگاه کتابخانه طیفی ملی

برای ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه طیفی ملی، روی تصویر ذیل کلیک نمائید.

یکی از اهداف اصلی در آزمایشگاه محیطی تهیه و ایجاد کتابخانه طیفی ملی بومی از عناصر، مواد و عوارض مختلف بر روی زمین در سطح کشور و منطقه می باشد. با توجه به گستردگی و تنوع عوارض و پدیده های مورد نظر جهت ایجاد کتابخانه طیفی ملی، بدیهی است که این امر بایستی در قالب یک برنامه بلند مدت و توسط تیم های مختلف عملیاتی تهیه گردد.

در فاز اول کتابخانه طیفی ملی، طیف 537 نمونه مختلف تهیه شده است. 299 نمونه به روش آزمایشگاهی و 238 نمونه به روش میدانی مورد طیف سنجی قرار گرفته اند. نمونه های مذکور با توجه به نیاز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب شده اند.

منحنی های طیفی عوارض موجود در کتابخانه به همراه داده های کمکی مربوطه، در قالب یک پایگاه داده گردآوری شده و جهت ارائه به کاربران بر روی سرور قرار می گیرد. به منظور متصل شدن به پایگاه داده کتابخانه طیفی ملی سازمان فضایی ایران، بر روی شکل زیر کلیک نمایید.

در صورت بروز مشکل در اتصال به کتابخانه طیفی با شماره 021-22334 داخلی 118 تماس حاصل نمایید.


کتابخانه های طیفی موجود در سطح جهان

کتابخانه های طیفی متعددی برای اهداف سنجش از دوری موجود می باشد که فهرستی از آن ها در جدول زیر ارائه شده است. از میان این کتابخانه ها، مجموع سه کتابخانه طیفی USGS، JPL و JHU با نام کتابخانه طیفی ASTER شناخته می شود.


USGS-United States Geology spectral library
https://www.usgs.gov/labs/spec-lab
http://speclib.jpl.nasa.gov/
JPL-Jet Propulsion Library
https://www.usgs.gov/labs/spec-lab
http://speclib.jpl.nasa.gov/
JHU-Johns Hopkins University spectral library
https://www.usgs.gov/labs/spec-lab
http://speclib.jpl.nasa.gov/
SPECCHIO-SPECCHIO Spectral Database
www.specchio.ch
DLR-DLR spectral library
https://elib.dlr.de/115366/
SBU-Santa Barbara Urban spectral library
http://www.geo-informatie.nl/Projects/Santa_Barbara_Urban_Spectral_Library/urbanspec/sburbspec_main.htm
ASIS-Africa Soil Information Service spectral library
http://africasoils.net/services/data/soil-databases/soil-spectral-libraries
RS-Remote Sensing spectral library
https://projects.ands.org.au/id/DC10
ASU TES-ASU Thermal Emission spectral library
http://tes.asu.edu/spectral/library/index.html
UAF-University of Alaska Fairbanks
http://www.uaf.edu/geology/facilities/spectroscopy-lab/
ILIAN-The spectral data base for Antarctic rock types
http://legacy.ingv.it/labtel2/LibrerieSpettral/Framed.htm

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
آخرین مطالب کتابخانه طیفی ملی
پربازدیدترین مطالب کتابخانه طیفی ملی