یکشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۲:۱۲ ۳۸۹
چچ
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجنده های فضایی

آزمایشگاه کالیبراسیون سنجنده های فضایی

بازگشت

کالیبراسیون یک سنجنده هوایی یا فضایی عبارتست از روند تفسیر کمی خروجی حاصل از آن سنجنده به نحوی که بتوان پاسخ سنجنده را با ویژگی های فیزیک سطح مورد تصویر برداری مرتبط نمود. به عبارتی صحت هندسی و رادیومتریک تصاویر مدیون کالیبراسیون صحیح آن می باشد. بنابراین کالیبراسیون سنجنده های فضایی نقش کلیدی در بهره برداری عملی از اطلاعات اخذ شده توسط این سنجنده ها ایفا می کنند. رفتار سنجی دقیق اجزای سنجنده به‌ منظور اطمینان از صحت عملکرد آن و ایجاد شرایط لازم در زمینه تفسیرپذیری فیزیکی خروجی سنجنده و همچنین کنترل و تنظیم اجزا و زیر سیستم های سنجنده قبل از مونتاژ و تکمیل سنجنده و سپس حین انجام عملیات در فضا، در این واحد انجام می شود. به طور کلی در این قسمت تصحیحات مختلف هندسی و رادیومتریک بر داده ماهواره ای اعمال می شود.

طراحی و توسعه روش‌های مناسب کالیبراسیون و کنترل صحت عملکرد سنجنده‌های مختلف فضایی متناسب با اهداف سنجنده، بررسی و ارزیابی خصوصیات و ویژگی‌های هندسی و رادیومتریکی اجزای سنجنده قبل از پرتاب و پس از مونتاژ در شرایط مختلف، انجام مشاهدات میدانی لازم جهت انجام امور کالیبراسیون سنجنده پس از پرتاب، ایجاد شرایط محیطی لازم و طراحی سایت‌ های کالیبراسیون جهت ارزیابی دقت هندسی سنجنده‌های فضایی پس از پرتاب، نظارت مداوم و اطمینان از دقت کافی ابزار و تجهیزات مورداستفاده در کالیبراسیون سنجنده‌های فضایی از جمله وظایف آزمایشگاه کالیراسیون می باشند.

.

کالیبراسیون رادیومتریک حسگرهای الکترواپتیکی و اهمیت آن در ماموریت های فضایی

.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات