یکشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۳:۳۸ ۲۲۳
چچ
آزمایشگاه جو و تصحیحات جوی

آزمایشگاه جو و تصحیحات جوی


بازگشت


با توجه به اثرات متعدد جو بر روی امواج الکترومغناطیس و تصاویر ماهواره‌ای، به‌منظور استخراج اطلاعات صحیح و قابل‌اعتماد و منطبق با واقعیت زمینی و همچنین طراحی سنجنده‌های مناسب، بایستی ساختار جو مورد مطالعه قرار گرفته و اجزای آن مشخص گردد. به‌منظور اندازه‌گیری پارامترها و اجزای جو و اثرات آن‌ها، نیازمند یک‌ سری تجهیزات و همچنین تعریف مدل‌ های ریاضی و فیزیکی خاص هستیم. هدف عمده در این آزمایشگاه، اندازه‌گیری و مدلسازی اثرات جو و اخذ داده‌های محیطی مناسب و قابل‌اعتماد در خصوص جو می باشد. بطور کلی خنثی نمودن اثرات جو بر روی امواج الکترومغناطیسی، مطالعه ساختار جو و اثرات آن بر روی داده های سنجش از دور و اصلاح آنها و همچنین تعریف مدل های استاندارد برای نواحی مختلف در فصول مختلف از مسئولیتهای اصلی آزمایشگاه جو است. با نصب و استقرار و در دسترس بودن آزمایشگاه ملی سنجش از دور مراکز دانشگاهی و پژوهشی و همچنین سازمان ها و نهادهایی که در ارتباط با فناوری و توسعه کاربردهای سنجش از دور در سطح کشور کار می کنند می توانند از امکانات این آزمایشگاه استفاده نمایند. این آزمایشگاه همچنین امکان همکاری دو جانبه، منطقه ای و بین المللی با سایر کشورهای علاقه مند و آماده همکاری را نیز دارد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات