یکشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۳:۴۳ ۳۹۱
چچ

معرفی آزمایشگاه‌ های سنجش از دور در سایر کشورها

آزمایشگاه‌های محیطی

بیشترین آزمایشگاه های محیطی که در گوشه و کنار دنیا وجود دارد، تحت پوشش پروژه های تحقیقاتی فعالیت کرده و نام پروژه را بر خود می گیرند. اغلب این پروژه ها چند منظوره بوده و در طی اجرای آن، داده های متفاوتی جمع آوری می شوند. همچنین از آنجا که ماهیت پروژه های سنجش از دوری، همکاریهای بین المللی یا حداقل همکاری های بین چندین مرکز پژوهشی را ایجاب می کند، اغلب این پروژه ها، مدیریتی بین المللی داشته و نتایج آن نیز مورد استفاده کشورهای عضو قرار می گیرد. از آنجا که در کشور ما تنوع در اقلیم، پوشش های سطحی و توپوگرافی وجود دارد، می توان از نقاط مختلف کشور در زمان های مختلف و برای منظورهای متفاوتی استفاده نمود. بدین معنی که مشابه پروژه هائی را که در ذیل نام برده می شود را می توان حسب مورد و حسب نیاز در کشور انجام داد. ذیلاً تعدادی از پروژه های شناخته شده را با ذکر اهداف آن ارائه می نمائیم.

آزمایشگاه محیطی CHRIS
این آزمایشگاه، با اهدافی همچون اندازه گیری تابع توزیع بازتابندگی دوراستائی، مدلسازی استخراج پارامترهائی همچون شاخص سطح پوشش برگ (Leaf Area Index (LAI (برای توده های زنده گیاهی)، پهنه بندی آلبیدو، اندازه گیری کسر انرژی فعال استفاده شده توسط گیاه برای فتوسنتز (PAR) Photosynthesis Active Radiation، مطالعه میزان جابجائی لبه قرمز (Red Edge) و ... فعالیت می کند. برای توضیحات بیشتر و تعدادی از کارهای میدانی انجام شده به سایت ذیل مراجعه شود.


http://www.usherbrooke.ca/cartel/membres/ressmat_e.html


آزمایشگاه های میدانی ارزیابی تولیدات MODIS
در این مجموعه آزمایشگاه های میدانی که قبل و پس از پرتاب ماهواره های Terra و Aqua به خدمت گرفته شده اند، اهدافی چون اندازه گیری انواع شارهای تابشی در روی زمین، معتبرسازی اندازه گیری های سنجنده MODIS برای پوشش های مختلف، معتبر سازی داده های MODIS برای دمای سطحی پس از پرتاب و معتبر سازی داده های بیوفیزیکی، دمای سطح، برف، BRDF، شاخص های گیاهی، آتش سوزیها و بسیاری از پارامترهای دیگر قبل و پس از پرتاب مجموعه مورد نظر بوده است.

آزمایشگاه اسپکترورادیومتری CARTEL
این آزمایشگاه، با اندازه گیری و جمع آوری سیگنال های مختلف طیفی، معتبرسازی داده های ماهواره ای با استفاده از طیف وسیعی از تابش سنجها را در برنامه کار خود دارد. جهت اطلاعات تکمیلی می توان به سایت زیر مراجعه نمود.


http://www.usherbrooke.ca/cartel/membres/ressmat_e.html

• آزمایشگاه سنجش از دور دانشگاه زوریخ
این آزمایشگاه با در اختیار داشتن تجهیزات کاملی از دستگاه های طیف سنجی میدانی، ابزار کنترل و کالیبراسیون دستگاه های طیف سنجی و تجهیزات هواشناسی، از جمله آزمایشگاه های محیطی معتبر به حساب می آید. جهت اطلاعات تکمیلی در این خصوص، می توان به سایت زیر مراجعه نمود.


http://www.geo.unizh.ch/rsl/research/SpectroLab/radiometry/


• مرکز تجزیه و تحلیل فضایی منابع زیست محیطی The Environmental Resources Spatial Analysis Center (ERSAC)
این مرکز یکی از فعال ترین مراکز پژوهشی دنیاست که علاوه بر استفاده از کلیه آزمایشگاههای هشت گانه فوق، بسیاری از آزمایشگاه های جنبی دیگر را نیز در خود جای داده است. پژوهش های انجام شده و در حال انجام در این آزمایشگاه ها کاملا هدفمند و کاربردی می باشد.


http://www.gis.umn.edu/

از دیگر تجارت می توان به مطالعاتی که کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، هندوستان و کشورهای اروپایی دراین زمینه داشته اند اشاره نمود. آنچه که حائز اهمیت می باشد این است که این کشورها اقدامات تجهیز و راه اندازی آزمایشگاهی محیطی را از قبل انجام داده و اغلب این آزمایشگاه ها در قالب پروژه های مختلف سنجش از دوری در حال انجام فعالیت های مربتط با پایش محیط زیست می باشند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات