دوشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۰:۲۲ ۲۰۸
چچ
ارزیابی ذخیره کربن جنگل با استفاده از فناوری سنجش از دور

ارزیابی ذخیره کربن جنگل با استفاده از فناوری سنجش از دور

اولین دوره آموزشی "ارزیابی ذخیره کربن جنگل با استفاده از فناوری سنجش از دور" طی روزهای 18 تا 27 مارس 2019 (27 اسفند 97 تا 7 فروردین 98) در Hangzhou کشور چین توسط سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه ( اپسکو) برگزار شد. اپسکو با هدف آموزش و بالا بردن ظرفیت کشورهای عضو در زمینه کاربرد سنجش از دور جهت بر آورد میزان ذخیره کربن در جنگل این دوره را برگزار نمود.

در این دوره نحوه پیش پردازش انواع تصاویر ماهواره ای از جمله تصاویر رادار، مولتی اسپکترال و هایپر اسپکترال آموزش داده شد. مقرر گردید که در دو دوره آینده نحوه بر آورد ذخیره کربن جنگل با استفاده از تصاویر ماهوارهای برای کشورهای عضو اپسکو آموزش داده شود. پروژه ارزیابی ذخیره کربن جنگل توسط کشورهای عضو پیشنهاد و پس از پذیرفته شدن در دستور کار اپسکو قرار گرفت. در همین راستا قبل از اولین کارگاه آموزشی، دو جلسه امکان سنجی پروژه جهت بحث و بررسی و تصویب پروژه برگزار گردیده بود. اولین جلسه امکان سنجی پروژه از تاریخ 4 الی 6 مرداد 1396 در محل اپسکو (چین-پکن) برگزار شد. کارشناسان SUPARCO پاکستان الزامات، اهداف، مشخصات داده ها، برنامه اجرایی و تجزیه و تحلیل هزینه و سود پروژه را ارائه نمودند.
دومین جلسه امکان سنجی پروژه در تاریخ 31 اردیبهشت الی 4 خرداد 1397 در اسلام آباد پاکستان برگزار و اصلاحات مورد نظر در اولین جلسه مورد ارزیابی و بحث و بررسی کشورهای عضو قرار گرفت. در دومین جلسه امکانسنجی مقرر گردید که سه دوره آموزشی برای کشورهای عضو بر گزار گردید که اولین جلسه آن طی روزهای 18 تا 27 مارس 2019 برگزار گردید. در آینده با پیشرفت پروژه دو دوره آموزشی دیگر نیز در همین راستا بر گزار خواهد گردید. کارشناسان سازمان فضایی ایران نیز در این دوره شرکت نموده تا ضمن همکاری با اپسکو، در آینده از این فناوری جهت بر آورد ذخیره کربن جنگل در ایران استفاده نمایند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات