دوشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۰:۲۸ ۲۸۴
چچ
همکاری متخصص سازمان در تدریس در دوره آموزشی بین المللی فناوری های فضا پایه به منظور پایش و بررسی خطر پذیری بلایای خشکسالی و سیل

همکاری متخصص سازمان در تدریس در دوره آموزشی بین المللی فناوری های فضا پایه به منظور پایش و بررسی خطر پذیری بلایای خشکسالی و سیل

گزارش تدریس در دوره آموزشی بین المللی با عنوان :

International Training Course on: Space based technologies for flood and drought monitoring and risk assessment

فناوری های فضا پایه به منظور پایش و بررسی خطر پذیری بلایای خشکسالی و سیل


مقدمه
خشکسالی و سیل از جمله بلایای ویرانگر طبیعی با تواتر وقوع بالا می باشند. خشکسالی یک پدیده آرام و مخرب بوده و دقیقا به دلیل همین ویژگی ها کمتر مورد توجه رسانه ها و سیاستگذاران می باشد. در حالیکه خشکسالی های جدی تجربه شده بالاخص در طی سال های اخیر، خسارت های بسیار جبران ناپذیری را بر بخش هایی از کره زمین از جمله آسیا وارد آورده است. خشکسالی های پی در پی باعث خشکی لایه سطحی خاک ها گردیده و با کوچکترین رگباری، سیل های سنگین و مخرب رخ خواهند داد. لذا بررسی شدت آسیب پذیری مناطق مختلف تحت تاثیر بلایای فوق که از آن تحت عنوان فرآیند بررسی خطر پذیری (Risk Assessment) نام می برند امروز از جمله روش های مورد توجه محققین و دولتمردان در مدیریت بلایای مذکور می باشد.


فناوری های فضا پایه به منظور پایش و بررسی خطر پذیری بلایای  <strong class='sis-keyword'>خشکسالی</strong> و سیل


از 22 الی 28 سپتامبر 2016 در مرکز منطقه ای آموزش علوم و فنون فضایی در آسیا و اقیانوسیه (RCSSTEAP)‌ واقع در دانشگاه بیهانگ (در شهر پکن) زیر نظر سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه و دفتر کاربرد اطلاعات فضا-پایه در مدیریت بلایا و پاسخ اضطراری سازمان ملل (UN-SPIDER) برگزار گردید. هدف کلی دوره مذکور معرفی کاربرد های فناوری فضایی (شامل فن آوری سنجش از دور و GIS) در مدیریت بلایای طبیعی بوده است. در این دوره مدرسینی از موسسه ی بین المللی مدیریت آب (IWMI)، سازمان فضایی ایران (ISA)، مرکز منطقه ای علوم و فنون فضایی در آسیا و اقیانوسیه (RCSSTE-AP) و مرکز ملی کاهش خطر بلایا (NDRCC) حضور داشتند.
در روز نخست دوره مذکور، قابلیت فناوری فوق در مدیریت سیل توسط مدرسی از موسسه بین المللی مدیریت آب (IWMI) آموزش داده شد. روز های باقی مانده دوره به بحث در مورد مدیریت پدیده خشکسالی در دو فاز ریسک و بحران اختصاص داشت. روز دوم به کاربرد فناوری سنجش از دور و GIS در ارزیابی و تحلیل ریسک خشکسالی اختصاص داشت که توسط نماینده سازمان فضایی ایران به مدت یک روز کامل و در چهار جلسه (دو جلسه تئوری و دو جلسه عملی) تدریس گردید. بقیه روز های دوره (23 الی 27 سپتامبر) به معرفی کاربردهای فناوری تصویربرداری ماهواره ای در پایش و مدیریت بحران خشکسالی توسط مدرسین مرکز RCSSTEAP و NDRRC اختصاص داشت.


گزارش تدریس در دوره آموزشی بین المللی


گزارش تدریس در دوره آموزشی بین المللی


تاریخ برگزاری: 22 الی 28 سپتامبر 2016
محل برگزاری : مرکز آموزش ها ی دانشگاه بیهانگ
شرکت کنندگان در دوره : 25 نفر
برگزار کنندگان:

سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه ( APSCO)
دفتر کاربرد اطلاعات فضا-پایه در مدیریت بلایا و پاسخ اضطراری سازمان ملل ( unspider)
مرکز منطقه ای علوم و فنون فضایی در آسیا و اقیانوسیه (RCSSTE-AP)

حامیان:

دفتر امور ماوراء‌ جو سازمان ملل (UNOOSA)
مرکز ملی کاهش خطرپذیری بلایا (NDRCC)
وزارت امور عمرانی چین (MCA)


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات