۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰۸:۴۶ ۱۰۳
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی در سال 1398

پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی در سال 1398

جدول زیر، وضیت پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی کشور را به تفکیک ماه های سال 1398 نمایش می دهد.

AWT IMAGE

.

اردیبهشت 1398 آذر 1398
خرداد 1398 دی 1398
تیر 1398 بهمن 1398
شهریور 1398 اسفند 1398
مهر 1398

.

آدرس کوتاه شده: