شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۷ ۱۶۹
چچ
مزایای اجتماعی اقتصادی بکار گیری فناوری سنجش از دور در مدیریت بحران

مزایای اجتماعی اقتصادی بکار گیری فناوری سنجش از دور در مدیریت بحران

هر ساله میزان 350 الی 500 رخداد بلایا در جهان ثبت می‌شود. به همین دلیل بررسی، ارزیابی و مطالعه این پدیده ها امری لازم و ضروری است که با کمک فناوری سنجش از دور بخوبی قابل انجام می باشد.

با توجه به گزارش های ثبت شده می‌توان گفت که متداول‌ترین پدیده‌‌‌ها و رخداد‌ها شامل طوفان‌ها و سیل‌ها هستند که در حدود 75 درصد کل رخداد‌ها را تشکیل می‌دهند. در میان رخداد‌هایی که انسان‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهند، می‌توان به خشکسالی که حدود 5 درصد گزارش‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده است و دارای بیشترین اثر‌گذاری (با توجه به وسعت این پدیده و تاثیر گذاری آن بر مسائل مربوط به کشاورزی و مدیریت منابع آب) است، اشاره داشت. آسیا بیشترین میزان مواجه با چنین رخداد‌هایی را در سال برخوردار است. برای نمونه می‌توان به خشکسالی‌های سال‌های 1987، 2002 و همچنین 2015 اشاره کرد که حدود 350 میلیون از ساکنین این مناطق را تحت تأثیر قرار داد. با توجه به تغییرات اقلیم، تناوب رخداد‌های مختلف مانند تندباد‌ها و همچنین آتش‌سوزی جنگل‌ها افزایش پیدا کرده است. افزایش دما سبب ایجاد موج‌های گرمایی و شرایط بد آب و هوایی نیز گردیده است. جدول1 نشان دهنده مزایا و کاربرد‌های مشاهدات زمین در این مبحث می‌باشد. برای نمونه در خصوص محصولات شاخص، سامانه کوپرنیک به لحاظ مالی کشاورزان را در نواحی دوردست حمایت می‌کند. این محصولات برای کشور‌های توسعه نیافته که گزینه دیگری در آنها موجود نیست و یا گزینه‌های بیمه محدود هستند، قابلیت کاربرد دارد. کوپرنیک با محافظت از مزرعه داران و دامداران، به آنها کمک می‌کند که تجارت خود را بهبود ببخشند. همچنین با فعال‌سازی سامانه CEMS در کوپرنیک، سازمان‌های حمایت مدنی و تیم‌های نجات به اطلاعات مهمی که به منظور مداخله زمینی، تحلیل محدوده سانحه و شناسایی نواحی بحرانی دست خواهند یافت که به منظور نجات یا تغییر وضعیت زیر‌ساخت‌ها مانند پل‌ها و جاده‌ها به کار گرفته می‌شود. این مثال ورای مزایای اولیه بوده و در واقع در هنگام وقوع حوادثی مانند زلزله، آتش‌سوزی، طوفان و غیره و به منظور پاسخ‌دهی دارای مزایای مختلف اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی است.


کاربرد‌ها و مزایای پایش زمین در خصوص مدیریت بحران، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
جدول-1: کاربرد‌ها و مزایای پایش زمین در خصوص مدیریت بحران


محاسبات هزینه-‌درآمد که برای اروپا صورت گرفته است، نشان دهنده این است که این سرمایه‌گذاری روی مشاهدات زمین نه تنها سودمند می‌باشد بلکه با توجه به کاهش خسارات بلایا و بحران‌ها، میزان بازگشتی که از کاهش هزینه‌های خسارات بحران ایجاد می‌شود، به تنهایی برابر با کل برنامه GMES Copernicus می‌باشد. جدول2 نشان دهنده مزایای اجتماعی-اقتصادی است که از گزارش ESPI) European Space Policy Institute) در این موضوع به دست آمده است. همچنین باید در نظر داشت که نشان دادن مزایای مشاهدات زمین به صورت اصطلاحات مالی دارای پیچیدگی‌های زیادی است که باید در خصوص آن بررسی‌های مخلتف صورت گیرد.


مزایای اجتماعی-اقتصادی در خصوص استفاده از اطلاعات سنجش از دوری مشاهده زمین برای مدیریت و کاهش بحران‌ها (منبع ESPI)، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران
جدول-2: مزایای اجتماعی-اقتصادی در خصوص استفاده از اطلاعات سنجش از دوری مشاهده زمین برای مدیریت و کاهش بحران‌ها (منبع ESPI)


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات