چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۳۱ ۱۱۸
چچ
(بخش اول) تآثیر صید غیر مجاز بر محیط زیست و کمک تصاویر ماهواره ای و سامانه های مبتنی بر ‏GIS‏ در ‏مقابله با آن

(بخش اول) تآثیر صید غیر مجاز بر محیط زیست و کمک تصاویر ماهواره ای و سامانه های مبتنی بر ‏GIS‏ در ‏مقابله با آن

از بین رفتن اکوسیستم آبزیان یکی از بزرگترین چالش هایی است که سازمان خواروبار و کشاورزی ‏جهانی (فائو) با آن درگیر است.

سازمان خوارو بار و کشاورزی جهانی (فائو) در تازه ترین گزارش خود هشدار داد : بیش از یک سوم از ‏ذخایر ماهی جهان به شکل بی‌ رویه صید شده‌اند و این مشکل در کشورهای در حال توسعه حادتر است‎.‎‏ ‏در ایران صید غیر مجاز آسیب های جدی تر و بسیار بزرگتری را از مقیاس جهانی به اکوسیستم آبزیان و ‏اقتصاد کشور وارد کرده است. به گزارش مدیر عامل اتحادیه ماهیگیران استان مازندران تا خرداد ماه سال 99 ، بیش از 60 درصد آبزیان دریاهای جنوب ایران با صید غیر مجاز ترال از بین رفته اند. صید غیر ‏مجاز نه تنها عامل آسیب های جدی به محیط زیست شده است، بلکه معیشت صیادان را نیز تهدید می کند ‏به خصوص اینکه در ماه های اخیر شیوع بیماری کرونا به کسب و کارها آسیب زده است و صید بی رویه غیر مجاز، ‏معشیت صیادان مجاز را به شدت محدود کرده است. این مسئله به خوبی لزوم اراده سیاسی قوی تر در ‏قانون گذاری و البته بهبود نظارت را در مناطق آبی ایران نشان می دهد زیرا در غیر این صورت نه تنها ‏مشکلات بی شمار محیط زیستی و اقتصادی به کشور تحمیل می شود بلکه نسل های آینده تنها نامی از ماهی خواهند شنید! ‏
یکی از ابزارهای قدرتمند نظارت بر صید غیر مجاز، تصاویر ماهواره ای می باشد. این تصاویر قادر به پایش ‏محدوده های آبی مورد نظر برای نظارت بر صید و شناسایی شناور های آبی یا حتی برخی آبزیان هستند. ‏با توجه به اینکه موقعیت شناورهای مجاز در سیستم ‏‎ AISمشخص می شود این قابلیت امکان شناسایی ‏صیادان غیر مجاز در تصاویر ماهواره ای را نیز فراهم می نماید. لذا با بکارگیری قابلیت های سامانه های ‏نظارتی مبتنی بر ‏GIS، امکان شناسایی صیادان غیر مجاز، نیز فراهم می آید. در صورتی که سامانه ‏نظارتی بر صید به درستی طراحی شود، عاملان صید غیر مجاز به موقع شناسایی و مجازات شده و یکی از ‏منابع با ارزش ملی به درستی مدیریت خواهد شد.‏


شناور های ترال، این شناور ها قابلیت صید وسیعی را دارند
تصویر: شناور های ترال، این شناور ها قابلیت صید وسیعی را دارند که بسیار برای محیط زیست خطرناک است.‏

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات