چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۶ ۱۳۳
چچ
(بخش سوم) ‏سامانه های شناسایی صید غیر مجاز مبتنی بر ‏GIS‏ ‏

(بخش سوم) ‏سامانه های شناسایی صید غیر مجاز مبتنی بر ‏GIS‏ ‏

ایجاد و بکارگیری سامانه های اتوماتیک که بتوانند شناورهای غیر مجاز را شناسایی نمایند از اهداف مدیران این حیطه می باشد. تصاویر ماهواره ای و فناوری سنجش از دور همراه با سامانه اطلاعات جغرافیایی در این زمینه کمک بسیار بزرگی هستند. این فناوری ها زیر بنای سامانه های اتوماتیک شناسایی شناور های غیر مجاز می باشند.

پیش از معرفی ساختار شناسایی صید غیر مجاز، باید سامانه شناسایی اتوماتیک (‏AIS‏) معرفی شود. یکی ‏از مواردی که در آئین نامه‎ SOLAS ‎به منظور ایمنی جان انسان در دریا، ایمنی ناوبری و حفظ محیط ‏زیست دریایی برای آن تأکید گردیده است، تجهیز شناورهای دریایی به سامانه شناسایی اتوماتیک ‏یا‎ AIS ‎است که وظیفه اصلی آن تبادل اطلاعات میان یگان های شناور با یکدیگر و با ساحل می باشد. ‏بنابراین شناورهای دارای مجوز از جمله قایقها و کشتی های ماهیگیری به این سامانه متصل هستند و ‏موقعیت و وضعیت آن ها مشخص است. در دنیا سایت ها و اپلیکیشن هایی هستند که اطلاعات ‏AIS‏ را در ‏اختیار عموم قرار می دهند مانند برنامه و سایت ‏Marine Traffic‏. این سایت با اتصال به بزرگترین شبکه از ‏گیرنده های ‎AIS، مهم ترین بنادر و مسیرهای حمل و نقل (از جمله در ایران) را پوشش می دهد‎.‎

موقعیت مکانی شناور های مختلف در یک زمان مشخص که به کمک سامانه ‏AIS‏ تهیه می شود‏

تصویر-1: موقعیت مکانی شناور های مختلف در یک زمان مشخص که به کمک سامانه ‏AIS‏ تهیه می شود.‏


شناورهای دریایی به کمک تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص هستند. شناسایی شناورهایی که صید غیر ‏مجاز می کنند از مابقی شناور ها به کمک ‏AIS‏ صورت می گیرد. در واقع گزارشات و اطلاعات سامانه های شناسایی صید غیر مجاز از مقایسه اطلاعات بدست آمده از تصاویر ماهواره ای و اطلاعات ‏سامانه ‏AIS‏ بدست می آید. با در نظر گرفتن این اصل، معماری کلی یک سامانه شناسایی صید ‏غیر مجاز مطابق با تصویر شماره 2 است. همانگونه که در این تصویر مشخص شده، موقعیت ‏مکانی هر شناور ماهیگیری در ‏AIS‏ محاسبه و همزمان موقعیت آن در تصاویر ماهواره ای مشخص ‏می شود. پس از انجام پردازش ها و تحلیل های مناسب، اطلاعات استخراج شده از هردو طرف جهت تحلیل ‏و بررسی به درون پایگاه داده مکانی یک سامانه مبتنی بر ‏GIS‏ ارسال می شود. اطلاعات استخراج شده ‏تحلیل ها در قالب نقشه ها و داده های آماری درون سامانه تشخیص صید غیرمجاز در اختیار عموم یا ‏نهاد هایی که مسئولیت برقراری نظم را دارند قرار می گیرد.‏


تصویر-2: معماری کلی سامانه تشخیص صید غیر مجاز


بنابراین توسعه یک سامانه تشخیص صید غیر مجاز نیازمند همکاری ما بین چندین سازمان مدیریتی ‏است. همچنین دقت اطلاعات سامانه علاوه بر دقت تصاویر ماهواره ای، وابسته به دقت داده های ‏AIS‏ نیز ‏خواهد بود. دست کم نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که توزیع فاصله موقعیت های بدست آمده از ‏تصاویر ماهواره ای در 75% موارد کمتر از 300 متر با اطلاعات ‏AIS‏ اختلاف دارند و تنها در معدود ‏مواردی این فواصل بالای 1000 متر هستند. این دقت برای تشخیص شناور های غیر مجاز کافی است. با ‏این وجود استفاده از تمامی ماهواره های ‏SAR‏ موجود مانند ‏COSMO-SkyMed‏ و ‏Radarsat-2‎‏ در ‏طراحی سامانه های تشخیص صید غیر مجاز توصیه می شود.‏

به طور کلی یک سامانه تشخیص صید غیر مجاز ایده آل دارای ویژگی های زیر است:‏
  • قابلیت پوشش مکانی کامل منطقه در تمام ساعات شبانه روز را داشته باشد. ‏
  • قابلیت شناسایی انواع شناور ها و طبقه بندی آن ها را داشته باشد. ‏
  • قابلیت اتصال به داده های‎ AIS ‎‏ و سامانه های مشابه آن را داشته باشد. ‏
  • قابلیت شناسایی انواع شناور های غیر مجاز را داشته و گزارش های متناسب را در اختیار نهاد های ‏مرتبط قرار بدهد. ‏
  • قابلیت تولید نقشه های پتانسیل صید را داشته باشد. ‏

مثالی از یک سامانه تشخیص شناورهای غیر مجاز

تصویر-3: مثالی از یک سامانه تشخیص شناورهای غیر مجاز


پوشش سراسری منطقه در حال حاضر یک چالش است چرا که تصاویر ماهواره ای دارای محدودیت های ‏خاص از جمله محدودیت ها زمانی در انتشار تصاویر یا گپ به وجود آمده بر اثر گذر ماهواره هستند. از ‏سوی دیگر حتی در صورت کارایی بالا، سامانه در تشخیص شناور های غیر مجاز، در اقدام به موقع دچار ‏شکل خواهد شد. یک راه حل، استفاده از نقشه های پتانسیل صید مشابه تصویر شماره 4 است. این نقشه ها ‏به کمک داده کاوی بر روی اطلاعات تاریخچه ای سامانه، مانند ترافیک شناور های غیر مجاز یا سایر ‏اطلاعات زیست محیطی مانند دمای سطح، نقشه شوری آب و ... بدست می آید. به دست آوردن نقشه ‏پتانسیل صید علاوه بر اینکه امکان برنامه ریزی برای گشت زنی پلیس دریایی را فراهم می کند، تا حدودی ‏نیز نقاط ضعف ماهواره ها را در پوشش منطقه رفع خواهد کرد. ‏


نقشه پتانسیل صید ماهی تن در ساحل غنا

تصویر-4، نقشه پتانسیل صید ماهی تن در ساحل غنا

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات