پنجشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۲۶ ۱۳۲
چچ
اثرات اجتماعی - اقتصادی بالفعل و بالقوه فناوری سنجش از دور

اثرات اجتماعی - اقتصادی بالفعل و بالقوه فناوری سنجش از دور

برنامه های مشاهده زمین برای ارائه سرویس های مختلفی به کاربران، با تخصص ها و گرایش های گوناگون تهیه، طراحی و به اجرا گذاشته می شوند. کاربری های گوناگون این سرویس ها در این نگارش دسته بندی و توضیح داده شده است.

برنامه‌های مشاهدات زمین در محدوده ‌های کاربردی مختلف و سرویس‌های متفاوتی با بازه‌های زمانی متفاوتی عرضه می‌شوند. بنابراین این محصولات سبب ایجاد بازاری ترکیبی هستند. مشتریان خواستار محصولات و سرویس‌هایی هستند که متناسب با مقاصد کاربردی بوده و همچنین اعتماد‌پذیر و سودمند باشند؛ علاوه بر این بتوان آن را با تجارت و فرآیند سازمانی به خوبی مدیریت کرد.

در شکل-1 مراحل محاسبه و پایش زمین نشان داده شده است


اثرات اجتماعی-اقتصادی بالفعل و بالقوه فناوری <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong>, <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع مدیران
شکل-1 : محاسبه گام به گام پایش زمین به منظور تعیین مزایای اجتماعی- اقتصادی


بدین منظور اقدامات زیر به جهت پیاده‌سازی باید انجام بپذیرد.

 •  افزایش آگاهی کاربران نهایی
 •  آغاز گفتمان و ارتباط با کاربر نهایی
 •  آشکار‌سازی برنامه‌های کاربردی موفق
 •  افزایش دانش به جنبه‌‌هایی که در کشور در آن حیطه ضعف وجود دارد.
 •  افزایش دادن تقاضا‌ ها از طریق برگزاری کارگاه ‌ها و انجام پروژه ‌های موفق و زود ‌بازده
 • زنجیره ارزش در پایش زمین

مراحل زنجیره ارزش (رشته ای از فرایندهای تجاری بهم پیوسته که در یک شرکت برای تبدیل ورودی‌ ها به خروجی‌های دارای ارزش افزوده انجام می‌شوند) در مبحث پایش زمین دارای سه مرحله زیر می باشد:

 • صنعت بالادست:

که اشاره به صنعت فضایی بالادستی است که به منظور توسعه و ساخت زیر‌ساخت‌ها مشغول فعالیت است. این بخش شامل زیر‌ساخت‌های فضایی (ماهواره‌ها) و همچنین بخش‌های زمینی برای عملیات ماهواره (کنترل مأموریت و مدیریت محموله) است. صنعت بالادست همچنین شامل عملیات پرتاب ماهواره به فضا است.

 • صنعت پایین‌دست:

که شامل شرکت‌ها و فعالان سازمانی است که فعالیت آن‌ها حول پردازش اطلاعات پایش زمین و ایجاد سرویس‌های ارزش افزوده بر اساس این اطلاعات است.

 • کاربران نهایی:

که شامل فعالان تجاری و سازمانی برای محصولات به دست آمده سنجش از دوری پایش زمین هستند و این اطلاعات را به عنوان ورودی در تجارت خود استفاده می‌کنند، اما حیطه فعالیت آنها در پایش زمین متمرکز نیست. کاربران نهایی در این حیطه متخصص نیستند و بنابراین وابسته به کاربران میانی (متشکل از افراد یا شرکت هایی که واسط بین تصاویر ماهواره‌ای و کاربران نهایی هستند) می‌باشند.
شکل2 نشان‌دهنده زنجیره ارزش بالادستی و پایین ‌دست این صنعت بوده و میزان درآمد آنها را نشان می‌دهد. با توجه به گزارش ارائه شده توسط PwC (Pricewaterhouse Coopers) در سال 2017 میزان درآمد کل این صنعت در حدود 9.6 تا 9.8 میلیارد یورو بوده است که سهم بالادست به میزان 7 میلیارد یورو و سهم پایین دست به میزان 2.6 تا 2.8 میلیارد یورو بوده است. بین سال‌های 2011 الی 2017 تعدد ماهواره‌های EO که به فضا پرتاب شده است، با توجه به توسعه فناوری و نانو‌ماهواره‌ها بیش از 7 برابر گردیده است. در حالی که تعداد ماهواره‌های بالای 100 کیلوگرمی که به فضا پرتاب می‌شوند، طی سالیان اخیر ثابت بوده است. بنابراین، این تعداد ماهواره‌های کوچک بوده که سبب این رشد گردیده است.


زنجیره ارزش پایش زمین, <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع مدیران
شکل-2:‏ زنجیره ارزش پایش زمینشکل-3 نشان دهنده پراکندگی ماهواره‌های پرتاب شده به فضا بین سال‌های 2011 الی 2017 را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است، قاره آمریکای شمالی (در واقع ایالات متحده) در این خصوص پیشتاز است.


پهنه ‌بندی و پراکندگی ماهواره‌ های ساخته شده بین 2011 تا 2017 (منبع PwC), <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع مدیران
شکل- 3 : پهنه ‌بندی و پراکندگی ماهواره‌ های ساخته شده بین 2011 تا 2017 (منبع PwC)


همچنین در شکل4 نقش کاربران میانی و کاربران نهایی و ادبیات مورد کاربرد در این حیطه ارائه شده است. با توجه به این شکل، در قسمت پایین دست اقتصاد فضایی مشاهداتی زمین، کاربران میانه نقش تبدیل اطلاعات اولیه تولید شده توسط سنجنده‌ها را به اطلاعات ثانویه دارا می‌باشند. در انتها کاربران نهایی که در این حیطه نیز خبره نیستند، از اطلاعات تولید شده استفاده می‌کنند.


نقش‌های اطلاعات مشاهداتی زمین و کاربران میانی و نهایی و ارتباطات, <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع مدیران
شکل-4: نقش‌های اطلاعات مشاهداتی زمین و کاربران میانی و نهایی و ارتباطات


مزایای اجتماعی اقتصادی بکار گیری فناوری سنجش از دور در مدیریت بحران
هر ساله میزان 350 الی 500 رخداد بلایا در جهان ثبت می‌شود. با توجه به گزارش های ثبت شده می‌توان گفت که متداول‌ترین پدیده‌‌‌ها و رخداد‌ها شامل طوفان‌ها و سیل‌ها هستند که در حدود 75 درصد کل رخداد‌ها را تشکیل می‌دهند. در میان رخداد‌هایی که انسان‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهند، می‌توان به خشکسالی که حدود 5 درصد گزارش‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده است و دارای بیشترین اثر‌گذاری (با توجه به وسعت این پدیده و تاثیر گذاری آن بر مسائل مربوط به کشاورزی و مدیریت منابع آب) است، اشاره داشت. آسیا بیشترین میزان مواجه با چنین رخداد‌هایی را در سال برخوردار است. برای نمونه می‌توان به خشکسالی‌های سال‌های 1987، 2002 و همچنین 2015 اشاره کرد که حدود 350 میلیون از ساکنین این مناطق را تحت تأثیر قرار داد. با توجه به تغییرات اقلیم، تناوب رخداد‌های مختلف مانند تندباد‌ها و همچنین آتش‌سوزی جنگل‌ها افزایش پیدا کرده است. افزایش دما سبب ایجاد موج‌های گرمایی و شرایط بد آب و هوایی نیز گردیده است. جدول1 نشان دهنده مزایا و کاربرد‌های مشاهدات زمین در این مبحث می‌باشد. برای نمونه در خصوص محصولات شاخص، سامانه کوپرنیک به لحاظ مالی کشاورزان را در نواحی دوردست حمایت می‌کند. این محصولات برای کشور‌های توسعه نیافته که گزینه دیگری در آنها موجود نیست و یا گزینه‌های بیمه محدود هستند، قابلیت کاربرد دارد. کوپرنیک با محافظت از مزرعه داران و دامداران، به آنها کمک می‌کند که تجارت خود را بهبود ببخشند. همچنین با فعال‌سازی سامانه CEMS در کوپرنیک، سازمان‌های حمایت مدنی و تیم‌های نجات به اطلاعات مهمی که به منظور مداخله زمینی، تحلیل محدوده سانحه و شناسایی نواحی بحرانی دست خواهند یافت که به منظور نجات یا تغییر وضعیت زیر‌ساخت‌ها مانند پل‌ها و جاده‌ها به کار گرفته می‌شود. این مثال ورای مزایای اولیه بوده و در واقع در هنگام وقوع حوادثی مانند زلزله، آتش‌سوزی، طوفان و غیره و به منظور پاسخ‌دهی دارای مزایای مختلف اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی است.


جدول-1: کاربرد‌ها و مزایای پایش زمین در خصوص مدیریت بحران

کاربرد‌ها و مزایای پایش زمین در خصوص مدیریت بحران، <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع مدیران


محاسبات هزینه-‌درآمد که برای اروپا صورت گرفته است، نشان دهنده این است که این سرمایه‌گذاری روی مشاهدات زمین نه تنها سودمند می‌باشد بلکه با توجه به کاهش خسارات بلایا و بحران‌ها، میزان بازگشتی که از کاهش هزینه‌های خسارات بحران ایجاد می‌شود، به تنهایی برابر با کل برنامه GMES Copernicus می‌باشد. جدول2 نشان دهنده مزایای اجتماعی-اقتصادی است که از گزارش ESPI) European Space Policy Institute(در این موضوع به دست آمده است. همچنین باید در نظر داشت که نشان دادن مزایای مشاهدات زمین بهصورت اصطلاحات مالی دارای پیچیدگی‌های زیادی است که باید در خصوص آن بررسی‌های مخلتف صورت گیرد.


جدول-2: مزایای اجتماعی-اقتصادی در خصوص استفاده از اطلاعات سنجش از دوری مشاهده زمین برای مدیریت و کاهش بحران‌ها (منبع ESPI)

مزایای اجتماعی-اقتصادی در خصوص استفاده از اطلاعات سنجش از دوری مشاهده زمین برای مدیریت و کاهش بحران‌ها (منبع ESPI)، <strong class='sis-keyword'>مدرسه <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> مقطع مدیران


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات