جمعه, ۰۳ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷ ۱۹۲
چچ
سنجش از دور، فناوری نظارت بر محصولات کشاورزی و مدل‌ کردن آنها

سنجش از دور، فناوری نظارت بر محصولات کشاورزی و مدل‌ کردن آنها

یکی از کاربردهای فناوری سنجش از دور در مبحث کشاورزی می باشد. سنجش از دور با تهیه داده ها و اطلاعات مورد نیاز مدیران بخش کشاورزی و در امر نظارت و بهره برداری بهینه از منابع کشاورزی، می تواند در مدیریت بهتر موضوع کشاورزی در کشور کارآمد بوده و مفید واقع گردد.

مبحث کشاورزی
مباحث کشاورزی یکی از اولین مسائلی بوده که قسمت پایین دست صنعت سنجش از دور پایش زمین به آن وارد شد. در واقع ماهواره ‌ها و محصولات کاربردی می‌توانند مشارکت تأثیر‌گذاری بر کارایی کشاورزی مدرن داشته باشند. عموماً اطلاعات سنجش از دوری با اطلاعات زمینی برای ایجاد نتایج محلی و متمرکز‌تر برای کشاورزان ترکیب می‌شود. جدول-1 نشان دهنده مزایا و کاربرد‌های استفاده از اطلاعات سنجش از دوری برای نظارت بر محصولات و مدیریت می‌باشد.


جدول-1: برنامه‌های کاربردی قابل ارائه و مزایای آنها در حیطه پایش محصولات کشاورزی

برنامه‌های کاربردی قابل ارائه و مزایای آنها در حیطه پایش محصولات کشاورزی, مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران


مدیریت آب
آب عاملی مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی به منظور توسعه جوامع و فقر‌زدایی است. رشد جمعیت و بزرگ‌شدن اقتصاد، نیازمند منابع آب بیشتر برای یک اقتصاد پایدار است. بدین منظور کمک به جوامع، اقتصاد و محرومیت‌زدایی، نیازمند مدیریت بهتر منابع آب است. مدیریت بهتر منابع آب نیازمند ظرفیت‌ های بهتر سازمانی و محیط‌زیستی است که در آن سرمایه‌گذاران و سهام‌داران بتوانند در طرح‌‌های توسعه مشارکت کنند. بنابراین آب یک عنصر اصلی برای رشد اقتصادی پایدار است. از این رو با عنایت به اینکه مدیریت بهینه منابع آب در دوران کنونی نیازمند اطلاعات فراوانی می‌باشد (اطلاعات هواشناسی، اطلاعات اقلیمی و تغییرات آن، کاهش منابع، بلایای انسانی، توسعه‌ شهری و غیره)، لذا جمع‌آوری اطلاعات و پردازش آنها یکی از حیطه‌های مهم در این خصوص می‌باشد. بنابراین، استفاده از فناوری‌های مرتبط با سنجش از دور با توجه به دامنه وسیع جمع‌آوری اطلاعات می‌تواند در صدر پیش ‌نیاز‌های مورد نیاز در این حیطه باشد. جدول-2 نشان دهنده محصولات مختلف قابل ارائه در این حیطه و همچنین کاربران نهایی و مزایای آنها است. لازم به ذکر است بسیاری از محصولات و مزایای قابل ارائه در بحث مدیریت منابع آب یا مباحث دیگر با یکدیگر دارای اشتراک و هم‌پوشانی بوده و بسیاری از محصولات و اثرات آنها در حیطه‌های کاربردی سنجش از دور دارای ارتباط هستند.


جدول-2: محصولات قابل ارائه بر اساس اطلاعات سنجش از دوری و مزایای آنها در حیطه مدیریت منابع آب

محصولات قابل ارائه بر اساس اطلاعات سنجش از دوری و مزایای آنها در حیطه مدیریت منابع آب, مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات