دوشنبه, ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۱۱ ۱۴۲۲
چچ
کارگاه های آموزشی فناوری سنجش از دور

کارگاه های آموزشی فناوری سنجش از دور

کارگاه آموزشی (محتوای ویدیویی) با موضوعات متنوع اصول و مبانی سنجش از دور و کاربردهای آن در مدرسه سنجش از دور پرتال


اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران در راستای مسئولیت اجتماعی و وظایف سازمانی خود در خصوصی ترویج فناوری سنجش از دور و توانمند سازی بخش خصوصی، دانشجویان، محققین و اساتید فعال در حوزه سنجش از دور، اقدام به تولید 8 کارگاه آموزشی (محتوای ویدیویی) با موضوعات متنوع اصول و مبانی سنجش از دور و کاربرد های آن نموده و محتوای مذکور را به منظور استفاده کاربران تخصصی در مدرسه سنجش از دور پرتال قرار داده است.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات