پنجشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۰ ۲۸۸
چچ
بازی و سرگرمی با تصاویر ماهواره ای : کدام تصویر؟ کدام توضیح؟

بازی و سرگرمی با تصاویر ماهواره ای : کدام تصویر؟ کدام توضیح؟

یکی از شیوه های آموزش کودکان، بازی است. در این بازی کودکان با ارتباط دادن تصاویر به آنچه که در تصویر دیده می شود، با تصاویر ماهواره ای آشنا می شوند.

سلام بچه های عزیز. بار دیگر در مدرسه سنجش از دور برای شما که در مقطع ابتدایی درس می خوانید؛ یک سرگرمی ‏علمی داریم. این بازی و سرگرمی علمی، گامی است کوچک در آشنایی شما کودکان عزیزمان با تصاویر ماهواره ای که ‏از مکان های طبیعی و مصنوعی کشورمان ایران تهیه شده است. ‏
این سرگرمی به این صورت است که توضیحاتی در مورد چند تصویر ماهواره ای، در زیر ارائه شده و سپس دوازده تصویر ‏ماهواره ای در ادامه متن نشان داده شده است. آیا می توانید پیدا کنید که کدام توضیح مربوط به کدام تصویر ماهواره ای ‏می باشد؟ شماره تصویر ماهواره ای را در کنار توضیح ویژگی درست آن تصویر وارد کنید. قطعاً آموخته های شما در ‏مدرسه سنجش از دور برای یافتن پاسخ های صحیح، یاری تان خواهد کرد.‏


الف) در این تصویر، ابرهای بسیار و سایه ابرها بر روی زمین دیده می شود. ‏
ب) در این تصویر، یک جاده فرعی و خانه های پراکنده کنار جاده در میان شالیزارهای برنج دیده می شود.‏
پ) شهری در ایران با معماری هندسی (به یافتن خیابان های دایره ای و شعاعی توجه کنید)‏
ت) رودی در دامنه کوه و مخروط افکنه ایجاد شده از آن با مزارع کشاورزی.‏
ج ) آسیاب های بادی و سایه آنها. راستی چند آسیاب بادی در این تصویر دیده می شود؟ ‏
چ) اسکله یک بندر و قایق های پارک شده در اطراف آن
‏ح) در این تصویر، جنگل و دریا را می بینید که توسط جاده و خانه های ساحلی از هم جدا شده اند.‏
د) دریاچه مصنوعی در میان پارکی بزرگ و اتوبانی که از حاشیه آنها می گذرد.‏
ر) در این تصویر ماهواره ای جزیره ای را می بینید که شهری در شمال شرقی آن قرار گرفته و فرودگاه شهر هم در مرکز ‏جزیره مشاهده می شود.‏
س) رودی که به دریا می رسد و زمین های کشاورزی و پوشش گیاهی در دلتای آن دیده می شود.‏
و) در این تصویر شکل بستر مه آندری یا پیچان یک رود نشان داده شده است.‏
ی) تپه های ماسه ای را در این تصویر ماهواره ای می بینید.‏


بازی کودکان در سنجش از دور


بازی کودکان در سنجش از دور


بازی کودکان در سنجش از دور


بازی کودکان در سنجش از دور


بازی کودکان در سنجش از دور


بازی کودکان در سنجش از دور


بازی کودکان در سنجش از دور


بازی کودکان در سنجش از دوربازی کودکان در سنجش از دور


بازی کودکان در سنجش از دور


بازی کودکان در سنجش از دور


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات