۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۰۹:۱۶ ۳۳۸
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای ابرناکی کشور

پایش ماهواره ای ابرناکی کشور

با استفاده از داده های ماهواره ای روزانه و نقشه های تهیه شده از آنها پایش وضعیت ابرناکی کشور امکانپذیر و جهت حرکت ابرها و گستردگی آنها قابل دنبال نمودن است.


فروردین 1401 سال 1400
مرداد 1401 سال 1399

آدرس کوتاه شده: