۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۹:۳۹ ۶۵
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
رویدادهای سنجش از دور

رویدادهای سنجش از دور

این صفحه به رویدادهای سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده در سال 99 اشاره دارد.

دی 99


آذر 99


آبان 99


مهر99


شهریور 99


مرداد 99


تیر 99


خرداد 99


اردیبهشت 99


فروردین 99


آدرس کوتاه شده: