۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۲:۰۵ ۱۶۸
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای میانگین غلظت دی اکسید گوگرد (SO2)

پایش ماهواره ای میانگین غلظت دی اکسید گوگرد (SO2)

در این مطلب، نقشه های غلظت دی اکسید گوگرد جو با استفاده از تصاویر ماهواره ای، برای کشور تولید و ارائه می گردد.

...
تابستان 1399
پاییز 1399
زمستان 1399

...


گاز دی ‌اکسید گوگرد، گازی بی‌رنگ، غیر آتش‌ زا و بی‌بو است که در سطح کره زمین در تراکم‌ های پایین وجود دارد. هنگامی که غلظت آن بین ppm 1-3/0 در اتمسفر باشد، بر حس چشایی اثر خواهد گذاشت و در مقادیر بالاتر از 3 ppm بوی بدی به همراه خواهد داشت. وقتی SO2 در اتمسفر منتشر شود، در جریان واکنش‌ های پیچیده به صورت ذرات معلق سولفات (SO4) در می‌آید. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی به طور تقریبی 294 میلیون تن از این گاز در سطح جهان تولید می‌ شود که 30 درصد این مقداراز منابع طبیعی (فعالیت آتش‌ فشان) تولید می‌ گردد و مابقی آن توسط فعالیت‌ های انسانی به وجود می‌آید که اساساً در اثر احتراق سوخت‌ های فسیلی است (سازمان حفاظت محیط زیست). شکل 1 منابع انتشار دی اکسید گوگرد در سطح دنیا را نشان می‌دهد.


منابع انتشار دی اکسید گوگرد در سطح دنیا

شکل-1: منابع انتشار دی اکسید گوگرد در سطح دنیا


دی اکسید گوگرد معمولاً در اتمسفر تبدیل به تری اکسید گوگرد و تری اکسید گوگرد تبدیل به اسید سولفوریک می‌شود. چنانچه تراکم ذرات معلق در جو کم باشد و رطوبت نسبی نیز نسبتاً بالا باشد، وجود اکسید های گوگرد شدید ترین اثر نامطلوب را بر آلوده نمودن محیط زیست خواهند داشت.


  • سنجنده TROPOMI

سنجنده (TROPOMI (Tropospheric Monitoring Instrument که تنها محموله سنجشی نصب شده بر ماهواره (S5P (Sentinel 5 Precursor است، در تاریخ 13 اکتبر سال 2017 میلادی با موفقیت در مدار قرار گرفت و پس از طی فرایند کالیبراسیون و ارزیابی/ آزمایشات متعدد در مدار (به مدت 6 ماه)، از اواسط ماه ژوئن سال 2018 میلادی، تصاویر اخذ شده توسط این سنجنده در اختیار عموم قرار گرفت. مأموریت‌ های اصلی ماهواره S5P همانند ماهواره‌ های Sentinel-4 و Sentinel-5 عبارت است از:


1- پایش سطح و به‌خصوص اتمسفر کره زمین (مقدار ترکیب گازهای مختلف اتمسفری به‌خصوص در لایه تروپوسفر) جهت پیش‌بینی آب و هوا در کوتاه مدت تا بلند مدت
2- کنترل و همچنین تعیین کیفیت اتمسفر کره زمین، به صورت روزانه و انجام کالیبراسیون در مدار به طور مداوم جهت ارائه هر چه صحیح‌تر و دقیق‌تر داده‌های ماهواره‌ای


سنجنده TROPOMI از دو طیف‌ سنج جداگانه ولی با یک سیستم اپتیکی مشترک، سطح و اتمسفر کره زمین را پایش می‌کند. یک طیف‌سنج، محدوده باندهای طیفی ماوراء بنفش، مرئی (495-270 نانومتر) و مادون قرمز نزدیک (775-675 نانومتر) را پوشش می‌ دهد و طیف‌ سنج دیگر، به طور همزمان، محدوده باندهای طیفی مادون قرمز طول موج کوتاه (2385-2305 نانومتر) را پوشش می‌دهد. گازهای اتمسفری اندازه‌ گیری شده توسط TROPOMI عبارتند از:

  • ازن (O3)
  • دی اکسید نیتروژن (NO2)
  • دی اکسید سولفور (SO2)
  • فرمالدهید (HCHO)
  • مونواکسید کربن (CO)
  • متان (CH4)

آدرس کوتاه شده: