سه شنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۰۸ ۲۰۳
چچ
معرفی فناوری SAR

معرفی فناوری SAR

در این نگارش به معرفی فناوری SAR پرداخته شده است

برای افزایش قدرت تفکیک تصاویر سنجنده های راداری از فناوری رادار دهانه مصنوعی (SAR) استفاده می‌شود. در این فناوری که از حرکت ماهواره برای افزایش مدت‌ زمان رؤیت به‌صورت تحلیلی استفاده می‌شود، محدودیت طول آنتن که تعیین‌کننده قدرت تفکیک در سنجنده راداری است مرتفع می‌گردد. بدین ترتیب که در سنجنده های SAR، پالس امواج الکترومغناطیسی به‌ صورت متوالی به اهداف ارسال و بازتاب آن به‌صورت یکنواخت دریافت و ثبت می‌شود؛ با حرکت ماهواره، مکان آنتن نسبت به هدف تغییر می‌کند که با پردازش و تلفیق داده‌های ثبت‌ شده متوالی، امکان ایجاد تصاویری با قدرت تفکیک بیشتر فراهم می‌شود. تلفیق منظم داده‌ های دریافتی، معادل دهانه مجازی آنتنی است که ابعاد آن بیشتر از ابعاد فیزیکی آنتن سنجنده می‌باشد.


معرفی فناوری SAR


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات