شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۳۷ ۸۹
چچ
اسپکل در تصاویر راداری

اسپکل در تصاویر راداری

تداخل پژواک همدوس (Coherence) سیگنال‌ های راداری متأثر از پراکننده های منفرد، باعث بروز اثر اسپکل می‌ شود. ازآنجایی‌ که الگوی پراکندگی نامتقارن، تصادفی و غیر قابل‌ پیش‌بینی است، تصویر نهایی نیز دارای نقاط نامنظم تاریک و روشن غیرواقعی است. این اثر که مشابه نویز فلفل و نمک در تصاویر اپتیکی است در تصویر دیگر سامانه‌ های تصویربرداری همدوس نظیر تصویربرداری ما فوق صوت و هولوگرافی لیزری نیز مشاهده می‌ شود. حساسیت و درصد بروز این اثر در تصاویر، به هدف، مسیر انتشار و فرکانس امواج تصویربرداری بستگی دارد؛ به‌ نوعی که حتی کوچک‌ ترین زبری در سطح همگن یک منطقه مسطح می‌ تواند امکان مشاهده اسپکل را فراهم سازد. راهکارهایی جهت کاهش اثر اسپکل در تصاویر راداری ارائه‌ شده‌اند که در ادامه به معرفی آن‌ ها پرداخته خواهد شد.


اسپکل در تصاویر راداری، داده ها و سنجنده ها ، پرتال سنجش از دور


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات