شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۴۴ ۱۱۹
چچ
روش های کاهش اسپکل در تصاویر راداری

روش های کاهش اسپکل در تصاویر راداری

اسپکل عامل اصلی کاهش کیفیت رادیومتریک تصاویر راداری است. کاهش کیفیت رادیومتریک امکان تفسیر و بهره‌ برداری بهینه از تصاویر حاصل را محدود می‌ کند. جهت افزایش تفسیر پذیری تصاویر راداری دو راهکار کلی ارائه‌ شده است. راهکار اول استفاده از فیلترهای پردازشی بر روی تصاویر اخذ شده و راهکار دوم استفاده از روش نگرش چندگانه (multi looking) می‌ باشد.

  • در راهکار نخست با توجه به نوع کاربرد تصاویر، فیلترهای پردازشی متعددی از تطبیقی و غیرتطبیقی مورد استفاده قرار می‌ گیرند. فیلترهای تطبیقی با محاسبات و پردازش پیچیده و سنگین علاوه بر حذف اسپکل، جزییات تصویر را حفظ می‌ کنند. فیلترهای غیر تطبیقی نیز با استفاده از محاسبات و پردازش ساده‌ تر جهت حذف اسپکل، در هزینه و زمان صرفه‌ جویی می‌ کنند.
  • در روش نگرش چند گانه نیز با میانگین‌ گیری از تصویر با دید های مختلف، تغییرات تصادفی ایجاد شده توسط اسپکل در سطوح خاکستری کاهش می‌ یابد. در واقع با تقسیم دهانه دیافراگم مصنوعی به زیر دیافراگم های کوچک‌تر و پردازش جداگانه هر بخش و نهایتاً میانگین‌گیری بر روی کل تصویر فرآیند کاهش اثر اسپکل انجام می‌ گیرد. بر این اساس واریانس اسپکل در تصویر نهایی با نسبت تعداد دید های استفاده‌ شده کاهش می‌ یابد.

همان‌ گونه که پیش‌ بینی می‌ شود، مشکل عمده روش‌ های معرفی‌ شده، کاهش قدرت تفکیک مکانی تصاویر نهایی است. بدیهی است در فرآیند پردازش باید مصالحه‌ ای بین میزان وجود اسپکل و قدرت تفکیک مکانی جهت استفاده بهینه و مطلوب از تصویر نهایی انجام پذیرد. شکل ذیل نمایی از نتیجه اعمال سه الگوریتم مختلف جهت کاهش اثر اسپکل بر روی یک تصویر راداری را نشان می‌ دهد.


کاهش اثر اسپکل در تصاویر راداری، داده ها و سنجنده ها ، پرتال سنجش از دور


کاهش اثر اسپکل در تصاویر راداری، داده ها و سنجنده ها ، پرتال سنجش از دور


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات