دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۸ ۳۸۵
چچ
معرفی استاندارد های ایزو (ISO) در حوزه آزمایشگاه

معرفی استاندارد های ایزو (ISO) در حوزه آزمایشگاه

استانداردهای ایزو در حوزه آزمایشگاه های سنجش از دور شامل موارد زیر می باشد.سایر استاندارد های ذیل به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

  • استاندارد ISO 9336-3:2020: تابع انتقال نوری- کاربرد- بخش 3: تلسکوپ‌ها
  • استاندارد ISO 9039:2008: اپتیک و فوتونیک- ارزیابی کیفیت سیستم‌های نوری- تعریف اعوجاج
  • استاندارد ISO 17850:2015: عکسبرداری- دوربین‌های دیجیتال- اندازه‌گیری‌های اعوجاج هندسی
  • استاندارد ISO 19084:2015: عکسبرداری- دوربین‌های دیجیتال- اندازه‌گیری‌های انحراف کروماتیک


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات