سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۰۹ ۱۲۸
چچ
برآورد موجودی کربن جنگل با استفاده از فنـاوری‌ های مکـان محور

برآورد موجودی کربن جنگل با استفاده از فنـاوری‌ های مکـان محور

(Forest Carbon Assessment using geospatial technologies)

نام پروژه:

برآورد موجودی کربن جنگل با استفاده از فنـاوری‌ های مکـان محور
(Forest Carbon Assessment using geospatial technologies)

اهداف پروژه:

پروژه برآورد موجودی کربن جنگل با استفاده از فنـاوری‌ های مکـان محور، توسط کشور پاکستان در 5 فاز اجرا می گردد. همچنین در این پروژه سه دوره آموزشی برای اعضا اپسکو پیش بینی شده، که یک دوره آن برگزار گردیده است. فازهای این پروژه در شکل ذیل قابل ملاحظه می باشد:


فازهای  <strong class='sis-keyword'>پروژه  <strong class='sis-keyword'>برآورد موجودی کربن</strong> جنگل</strong> با استفاده از فنـاوری‌ های مکـان محور


اهداف و خروجی های قابل انتظار:

اهداف پروژه شامل موارد ذیل می باشد:

  • بررسی تصاویر چند طیفی، ابر طیفی و راداری به منظور برآورد موجودی کربن بالای سطح زمین در جنگل و تهیه نقشه تیپ های جنگلی
  • جمع آوری اطلاعات زمینی در اکوسیستم های مختلف جنگلی
  • توسعه الگوریتم آماری برای برآورد ذخایر کربن بالای سطح زمین در جنگل های معتدل با استفاده از خواص طیفی و ساختاری جنگل
  • توزیع روش انجام کار در پروژه و نتایج آن به تمامی اعضا اپسکو
وضعیت جاری پروژه:
  • فازهای پایان یافته: فاز اول و دوم پروژه انجام شده است، فاز 3 در حال تکمیل است. و فاز 4 و 5 در سال 2021 انجام خواهد شد.
  • برگزاری نشست فاز: در سال 2021 انجام خواهد شد.
  • فاز در دست اجرا: فاز 3.
آخرین اخبار پروژه:

گزارش نشست بررسی میانی ​​پیشرفت(IPR) مرتبط با پروژه "ارزیابی سهم کربن جنگل با استفاده از فن آوری های فضایی"


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات