سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۱۱ ۱۳۰
چچ
ایجاد و بهره‌ برداری از سیستم پایش و هشدار سیل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای

ایجاد و بهره‌ برداری از سیستم پایش و هشدار سیل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای

Establishment and Operating Flood Monitoring and Warning System Using Satellite Imageries

نام پروژه:

ایجاد و بهره‌ برداری از سیستم پایش و هشدار سیل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای
Establishment and Operating Flood Monitoring and Warning System Using Satellite Imageries

اهداف پروژه:

هدف از اجرای این پروژه ایجاد یک سیستم پایش و هشدار سیل با استفاده از فناوری سنجش از دور می باشد. این پروژه دارای سه فاز می باشد که هر فاز با یک دوره ی آموزشی بترتیب در ارتباط با برآورد خسارات سیل، آشنایی با آنالیز چند مخاطره ای بلایا با استفاده از سنجش از دور و آشنایی با سیستم های هشدار سریع سیل آغاز گشته وسپس با اجرای پروژه در ارتباط با موضوع هر دوره ی آموزشی خاتمه می یابد. همچنین ایجاد یک سیستم همکاری مشترک مابین اعضا به منظور کمک رسانی به کشورهای آسیب دیده از مخاطرات از اهداف این پروژه می باشد.


پروژه ایجاد و بهره‌ برداری از سیستم پایش و هشدار سیل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ ای


اهداف و خروجی های قابل انتظار:
  • برگزاری دوره های آموزشی
  • تصویر،اطلاعات، نقشه و ...
وضعیت جاری پروژه:
  • فازهای پایان یافته: Feasibility Study Reviews
  • برگزاری نشست فاز: 2 الی 4 تیر ماه 1399
  • فاز در دست اجرا: PMP
  • برگزاری نشست فاز: 16 الی 18 فروردین 1400

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات