شنبه, ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵ ۷۳۷
چچ
استانداردها و دستورالعمل های سنجش از دور

استانداردها و دستورالعمل های سنجش از دور

با توجه به اهمیت موضوع تلاش‌های بسیاری توسط سازمان‌های بین المللی صورت گرفته که سرآمد نها سازمانهای بین المللی استانداردسازی ایزو و کنسرسیوم اطلاعات مکانی متن باز می‌ باشند.


با توجه به رشد سریع و توسعه روزافزون در زمینه فناوری سنجش از دور و خدمات مربوطه و بالطبع افزایش تنوع در انواع سنجنده‌ها و داده‌های تولید شده، فصل جدیدی از مطالعات درسطح جهانی و در زمینه‌های مختلف مرتبط با پایش و مدیریت منابع زمینی در حال رقم خوردن است. بنابراین به منظور انجام پردازش‌ها، مقایسه (زمانی و مکانی)، کالیبراسیون و بهره‌گیری از داده‌های تولید شده توسط این سنجنده‌ها نیازمند تعریف دستورالعمل‌ها و یا استانداردها از بدو ساخت یک سنجنده تا مراحل تولید محصولات ارزش افزوده و به اشتراک گذاری آن‌ها می‌ باشیم. در واقع استانداردهای مربوطه چه در سطح ملی یا بین المللی، بستر و چارچوبی را به منظور هویت و اطمینان بخشی به داده‌های سنجش از دور فراهم می‌آورند. در این زمینه با توجه به اهمیت موضوع تلاش‌های بسیاری توسط سازمان‌های بین المللی صورت گرفته که سرآمد آن‌ها سازمان بین المللی استانداردسازی ( iso) و کنسرسیوم اطلاعات مکانی متن باز (OGC) می‌ باشند.
سازمان فضایی ایران به ‌عنوان مرجع اصلی در زمینه فناوری‌های فضاپایه و سنجش از دور، دارای نقش حاکمیتی در امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرای ماهواره¬ های سنجش از دور و همچنین توسعه کاربردهای فناوری سنجش از دور در کشور می¬باشد. یکی از ماموریت¬های اصلی این سازمان "انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست‌های طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های تحقیقاتی و کاربردی و ارایه خدمات فضایی برای پیشنهاد به مراجع ذیصلا‌ح قانونی" می¬باشد. همچنین " مطالعه، پژوهش، توسعه فناوری و آموزش‌های کاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری‌های فضایی" از دیگر ماموریت¬های این سازمان محسوب می¬شود. بنابراین با توجه به ماموریت‌های این سازمان در زمینه توسعه فناوری سنجش از دور و کاربردها در سطح کشور و نیازهای ملی و همچنین با رصد تحولات سریع جهانی در این زمینه، شناخت، معرفی و در صورت نیاز تدوین دستورالعمل‌های ملی مربوطه را با همکاری سازمان ملی استاندارد و دیگر ذینفعان در دستور کار خود دارد.
به منظور معرفی استانداردها، با توجه به سطوح مختلف موجود در حوزه فناوری سنجش از دور از دیدگاه تولید، کاربرد و به اشتراک گذاری داده‌ها، استانداردهای موجود در این حوزه نیز به بخش‌های ذیل قابل تقسیم بندی بوده که در ادامه، مبحث استانداردهای موجود در هر بخش بصورت مفصل معرفی می‌گردند :


در این بخش کلیه استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با فعالیت‌های آزمایشگاهی سنجش از دور از قبیل فرایندهای کالیبراسیون سنجنده‌ها (قبل و بعد از پرتاب)، کالیبراسیون داده‌ ها و محصولات بنیادی، محیط آزمایشگاهی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی معرفی می‌گردد.


در این بخش کلیه استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با طراحی سامانه‌های سنجش از دور اعم از سامانه‌های سخت افزاری از قبیل محموله‌ های تصویربرداری یا اخذ داده‌ها و همچنین سامانه‌های نرم افزاری پردازش داده‌های سنجش از دور معرفی می‌گردند.


در این بخش کلیه استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با تولید داده‌های سنجش از دور، محصولات ارزش افزوده و فراداده مرتبط با آنها معرفی می‌گردند. همچنین استانداردهای مرتبط با ذخیره سازی و اشتراک گذاری داده‌های سنجش از دور نیز در این دسته قرار می‌گیرند.


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات