یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۲۸ ۵۹۴
چچ
معرفی استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه محموله ها و سامانه های سنجش از دور

معرفی استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه محموله ها و سامانه های سنجش از دور

محموله‌ ها و سنجنده‌ های تصویربردای یکی از منابع اصلی اخذ اطلاعات مکانی هستند. تولیداتی مانند نقشه‌ های وکتوری، مدل‌ های رقومی ارتفاع و مدل‌ های شهری سه بعدی از تصاویر این سنجنده‌ ها تولید می‌ شود. به دلیل تنوع زیاد سنجند‌ه های سنجش از دوری و نبود استاندارد عام، داده توزیع شده توسط منابع مختلف، ممکن است نیازهای جامعه کاربران را برآورده ننماید. از این رو ضروری است در حوزه‌ های مختلف مرتبط با محموله‌ ها و سنجنده‌ های تصویربردای و تصاویر سنجش از دوری، استاندارد‌های جامع و مفصلی تدوین گردد. این مهم در حال حاضر توسط تعدادی از معتبرترین موسسات استانداردسازی مانند سازمان بین‌الملی استاندارد (ISO) International Organization for Standardization وOpen Geospatial Consortium (OGC) در حال پیگیری است.


در حیطه سیستم‌ ها و محموله‌ های پایشی استاندارد‌های مختلفی توسط این سازمان‌ها تهیه و منتشر شده است که عمده فعالیت‌ های مرتبط با اخذ، پردازش و توزیع و به اشتراک‌ گذاری داده و تصاویر ماهواره‌ای را در برمی‌گیرند. این استانداردها حوزه‌ هایی مانند:


  • اصول زمین مرجع کردن تصاویر ماهواره‌ای
  • مدل‎های سنجنده‌های تصویربرداری برای زمین مرجع کردن تصاویر اپتیکی، SAR, InSAR, lidar و sonar به همراه فرداده مورد نیاز
  • استانداردسازی کالیبراسیون سنجنده‌های تصویربرداری و اعتبارسنجی رویه‌ها و اطلاعات حاصل از کالیبراسیون سنجنده‌های اپتیکی و متادیتای مرتبط با کالیبراسیون و اعتبارسنجی
  • ساختار داده، مدیریت داده، انتقال داده
  • نمایش، انتقال و ذخیره اطلاعات مکانی
  • ...

را پوشش می‌دهند.


استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه محموله ها و سامانه های سنجش از دور شامل موارد زیر می باشد که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات