سه شنبه, ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۴۰ ۶۰۲
چچ
معرفی استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه داده‌ ها و محصولات ارزش افزوده سنجش از دور

معرفی استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه داده‌ ها و محصولات ارزش افزوده سنجش از دور

استاندارد های مکانی، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات برای تولید داده‌ ها و سامانه‌ های اطلاعات مکانی می باشند که قابلیت تعامل و ارتباط با سایر سامانه های مکانی و غیر مکانی را فراهم می آوردند. در حقیقت، استاندارد های مکانی، به تولید کنندگان داده های مکانی و نرم افزار ها، کمک می کنند تا سامانه هایی را تولید نمایند که بتوانند در تمامی دنیا، مورد استفاده قرار گرفته و با سایر سامانه های موجود، ارتباط برقرار نمایند. همچنین، برای تسهیل انتقال موثر داده‌ های مکانی بین بستر ها، سیستم عامل ها و نرم افزار ها، به ویژه در شبکه متنوعی از رایانه ها در محیط وب که طیف متنوعی از داده ها را مدیریت می کنند، استاندارد های مکانی ضروری هستند. از دیگر مزایای عمده آنها می توان به نوآوری، بهبود کارایی، کاهش هزینه های اشتراک گذاری، افزایش شفافیت و امکان سازگاری بین المللی برای بازار را اشاره نمود. در حوزه استاندارد سازی داده، محصولات و خدمات سنجش از دور، تعیین استاندارد ها و دستورالعمل ها برای تعریف برنامه عملیاتی و روش های اجرایی آن لازم و ضروری است. هر کدام از مراحل تولید داده، محصولات و خدمات سنجش از دور می‌توانند از استاندارد ها و دستورالعمل های خاص موجود (ISO، OGC، ...) تبعیت و پیروی کنند. بدین منظور در این بخش دستورالعمل‌ ها و استاندارد های مورد استفاده در زمینه تولید، ذخیره‌سازی و به اشتراک گذاری داده‌ های مکانی و محصولات ارزش افزوده سنجش از دور معرفی می‌گردند.


استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه داده‌ها و محصولات ارزش افزوده سنجش از دور شامل موارد زیر می باشد.سایر استاندارد های ذیل به مرور زمان تکمیل خواهد شد.


  • استاندارد ISO 19136-1:2020: اطلاعات جغرافیایی- زبان نشانه‌گذاری جغرافیا GML- بخش 1: اصول
  • استاندارد ISO 19103:2015: اطلاعات جغرافیایی- زبان طرحواره مفهومی
  • استاندارد ISO 19165-1:2018: اطلاعات جغرافیایی- نگهداری داده‌های رقومی و فراداده. بخش 1: اصول
  • استاندارد ISO 19117:2012: اطلاعات جغرافیایی- به تصویر کشیدن
  • استاندارد ISO 19107:2019: اطلاعات جغرافیایی- طرحواره مکانی


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات