چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۷:۱۹ ۹۱
چچ
اهداف غیر فعال در کالیبراسیون مداری سنجنده های راداری

اهداف غیر فعال در کالیبراسیون مداری سنجنده های راداری

در این مطلب به معرفی اهداف غیر فعال در کالیبراسیون مداری سنجنده های راداری پرداخته شده است.

بازتابنده گوشه‌ای، یکی از انواع متداول اهداف استاندارد غیرفعال است که در فرآیند کالیبراسیون رادیومتریک و هندسی سنجنده های راداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. عدم نیاز به انرژی و هزینه های محدود تعمیر و نگهداری، از مزایای بارز این نوع از اهداف می باشد. از دیگر ویژگی های بازتابنده گوشه ای، سطح مقطع راداری بالا (نسبت به ابعاد) و امکان استفاده از آن در باندهای فرکانسی و قطبش های مختلف است. براساس یک قاعده کلی، ابعاد این اهداف برای باند X حداقل 0/7 متر، باند C حداقل 1 متر و باند L حداقل 2 متر است. از آنجا که فناوری INSAR قابلیت آشکارسازی جابجایی در مقیاس میلیمتر را فراهم می آورد، محل نصب و پایداری موقعیت این اهداف در انجام فرآیند کالیبراسیون، دارای اهمیت بسیار بالایی است. شکل 1 نمایی از یک بازتابنده گوشه‌ای در شرایط عملیاتی را نشان می دهد. شکل 2 نمایی از سایت کالیبراسیون سنجنده های راداری Songshan را نشان می‌دهد؛ در این شکل علاوه بر نحوه توزیع شش بازتابنده گوشه ای، نمایی از بازتابنده (CR3) و برشی از تصویر راداری آن نیز به قابل مشاهده است.


نمایی از یک بازتابنده گوشه‌ای در شرایط عملیاتی

شکل-1: نمایی از یک بازتابنده گوشه‌ای در شرایط عملیاتی


شکل-2: نمایی از سایت کالیبراسیون سنجنده های راداری Songshan


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات