یکشنبه, ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۰۶:۲۸ ۶۱
چچ
معرفی استاندارد بین المللی تابع انتقال اپتیکی (مفاهیم و فرآیند اندازه‌گیری)

معرفی استاندارد بین المللی تابع انتقال اپتیکی (مفاهیم و فرآیند اندازه‌گیری)

این استاندارد پارامترهای مهمی را که می‌توانند بر اندازه‌گیری تابع انتقال اپتیکی اثر بگذارند مشخص کرده و قوانین عمومی را جهت الزامات کارکرد تجهیزات و کنترل‌ های محیط ارائه می‌دهد.

استاندارد بین المللی تابع انتقال اپتیکی

(ISO 9335:2012 Optics and photonics — Optical transfer function — Principles and procedures of measurement)


به‌منظور مقایسه اندازه‌گیری‌های مرتبط با تابع انتقال اپتیکی که با استفاده از اصول مختلف اندازه‌گیری یا دستگاه‌ های اندازه‌گیری در آزمایش‌ های مختلف به دست آماده است، نیاز است تا از یکسان بودن پارامترهای اندازه‌گیری نظیر تنظیم کانونی شدن و گستره بسامد فضایی اطمینان حاصل نمود. به این دلیل مجموعه‌ای از اصطلاحات فنی مورد توافق تعریف‌شده‌ اند تا پارامتر های اندازه‌ گیری که در این استاندارد بین‌المللی به آن‌ ها ارجاع می‌شوند توسط همه قابل‌درک باشد. به همین منظور سازمان بین‌المللی استاندارد سازی، استاندارد تابع انتقال اپتیکی (مفاهیم و فرآیند اندازه‌گیری) را منتشر نموده است. این استاندارد راهنمایی برای ساخت و عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری تابع انتقال اپتیکی ارائه می‌کند. این استاندارد پارامتر های مهمی را که می‌توانند بر اندازه‌ گیری تابع انتقال اپتیکی اثر بگذارند مشخص کرده و قوانین عمومی را جهت الزامات کارکرد تجهیزات و کنترل‌ های محیط ارائه می‌دهد. همچنین این استاندارد الزامات مهمی که باید برای تضمین صحت اندازه‌گیری‌ ها در نظر گرفته شود و نیز ضرایب تصحیح کننده را مشخص نموده است. تجهیزات اندازه‌گیری منحصر به وسایلی است که توزیع تابشی در دستگاه اپتیکی را تحلیل می‌کند. ابزار های مبتنی بر تداخل‌ سنج خارج از محدوده این استاندارد بین‌المللی است. نسخه دوم و ویرایش شده این سند در ماه نوامبر سال 2012 در بیست‌ و چهار صفحه منتشر شده و در اختیار عموم قرار گرفت.


کمیته فنی ISO/TC 172/SC 1 که در حوزه استاندارد های بنیادین (مفهومی) فعالیت می‌نماید این سند را با استفاده از ارجاع به سند شماره 9334 که درباره تعاریف و روابط ریاضی تابع انتقال اپتیکی تنظیم‌ شده بود ارائه نمود. علاقه‌مندان جهت مطالعه کامل این سند می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند.


استاندارد بین المللی تابع انتقال اپتیکی (ISO 9335:2012)


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات